Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP na XVI Międzynarodowej Konferencji i Wystawie „Lotnictwo Nowej Generacji”

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uczestniczyła w XVI Międzynarodowej Konferencji i Wystawie „Lotnictwo Nowej Generacji”. Wiktor Pilarczyk, wiceprezes PAŻP, w panelu na temat nowoczesnych technologii w zarządzaniu przestrzenią powietrzną i kontroli ruchu lotniczego mówił m.in. o zarządzaniu przestrzenią powietrzną po wybuchu wojny w Ukrainie.

Przyznał, że ograniczone pojemności sektorowe i zwiększone strefy buforowe, nawet przy niewielkich potokach ruchu lotniczego, powodują opóźnienia dla ruchu cywilnego. Zwrócił również uwagę na zwiększoną aktywność militarną w ostatnich miesiącach, w tym na ćwiczenia wojskowe.

„Przygotowane procedury i ćwiczenia realizowane przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej działają i dzięki temu dziś jesteśmy w stanie sprawnie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację w polskiej przestrzeni powietrznej” – przyznał Wiktor Pilarczyk.

Podkreślił też ogromną rolę kontrolerów ruchu lotniczego, którzy nawigują siły powietrzne (OAT). „To grupa najmniej obciążona obowiązkami przed 24 lutego 2022 r. (wybuch wojny w Ukrainie – red.) i najbardziej – po tej dacie. Powinniśmy przynajmniej podwoić ich liczebność w PAŻP” – skomentował wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...