Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP otrzymała prawo do wieczystego użytkowania 5 nieruchomości.

Minister Cezary Grabarczyk podkreślił, że docelowo, zgodnie z ustawą, nowym właścicielom – jednostkom samorządu terytorialnego – zostanie przekazanych prawie pięć tysięcy hektarów. – Stworzy to szansę na rozwój biznesu w lotnictwie cywilnym – powiedział Minister.W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyli Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, a także Wojewodowie, Marszałkowie i Prezydenci Miast, Prezesi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Agencji Mienia Wojskowego.– Nasze lotnictwo cywilne musi odrobić zaległości wobec lotnictwa Unii Europejskiej. W odpowiednim momencie dajemy samorządowcom narzędzie do rozwoju regionów – powiedział Sekretarz Stanu w MI Tadeusz Jarmuziewicz.Przekazanie na potrzeby cywilne nieruchomości położonych na byłych i współużytkowanych lotniskach wojskowych samorządom i PAŻP jest wyrazem racjonalnego i oszczędnego gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa dużej wartości. Umożliwia zdynamizowanie gospodarcze regionów poprzez rozwój infrastruktury lotniczej.16 września br. dokonano przekazania:

8 lotnisk w drodze darowizny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Są to: Modlin, Poznań, Biała Podlaska, Zielona Góra, Piła, Nowe Miasto n. Pilicą, Katowice, Szymany Szczytno – łącznie 2110 ha.

4 lotnisk w drodze użyczenia dla JST co najmniej na 30 lat, dla lotnisk Kraków Balice, Gdynia Kosakowo, Sochaczew, Radom – łącznie1031 ha.

5 nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Zielona Góra, Szymany Szczytno, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków Balice). Nieruchomości te zajmują ok. 4 ha.Łącznie przekazano samorządom i PAŻP 3145 ha. Stanowi to prawie 67% łącznej powierzchni przeznaczonych do przekazania nieruchomości.Źródło: Ministerstwo InfrastrukturyKomunikat prasowy

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...