Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP pracuje nad nową aplikacją mobilną do koordynacji lotów BSP

Agencja kontynuuje prace nad rozwijaniem narzędzi wspierających operatorów bezzałogowych statków powietrznych w ramach systemu PansaUTM. Już niedługo tymczasową aplikację webową Check-in Pansa zastąpi w pełni zintegrowana z systemami PAŻP, nowa aplikacja mobilna. Informację o pracach nad nowym narzędziem przekazał uczestnikom konferencji DroneTech World Meeting Kierownik Ośrodka BSP PAŻP Maciej Włodarczyk.

Poza współpracą z systemem PansaUTM nowa aplikacja będzie korzystać ze zbiorów danych i narzędzi rozwijanych w ramach projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”. Zapewni to możliwość rozwinięcia większej niż dotychczas liczby funkcjonalności nowego narzędzia. Aplikacja będzie też wspierała proste, bezpieczne i legalne prowadzenie operacji BSP.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Lotnictwa Cywilnego przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...