Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
PansaUTM stanowisko operacyjne

PAŻP rozpoczęła testy produkcyjne PansaUTM – systemu do cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych

Z przyjemnością informujemy, że system PansaUTM znalazł się na krótkiej prostej do wdrożenia operacyjnego!

W dniu 31.12.2019 r. rozpoczęły się testy produkcyjne narzędzia, będące ostatnią fazą testowania go przed implementacją. Polegają one na równoległym wykonywaniu czynności dotychczas realizowanych przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i służby PAŻP w sposób analogowy oraz realizacji tych samych zadań w sposób cyfrowy, przy wykorzystaniu modułów systemu PansaUTM.

Testy produkcyjne systemu zarządzania ruchem dronów (Unmanned Aircraft System Traffic Management – UTM) prowadzone będą przez jednostki PAŻP – Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego TWR Poznań oraz informatorów służby informacji powietrznej FIS Gdańsk. PAŻP liczy zarazem na aktywny udział operatorów BSP.
Celem testów produkcyjnych jest znalezienie ewentualnych nieprawidłowości i błędów podczas nieprzerwanego użytkowania systemu w dłuższym okresie i przy wykorzystaniu wszystkich modułów PansaUTM.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Składają się na nią autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnerów technologicznych – Hawk-e Sp. z o.o. i DroneRadar Sp. z o.o. Zawarte w systemie funkcjonalności odpowiadają podstawowym potrzebom związanym z realizacją procesu koordynacji lotów BSP oraz zarządzania wnioskami i zgodami na loty.

System PansaUTM ma liczne funkcjonalności:

zarządzanie podstawowymi informacjami niezbędnymi do koordynacji lotów, takimi jak:
• identyfikacja i weryfikacja użytkowników systemu – operatorów, uprawnień oraz bezzałogowych statków powietrznych;
• zarządzanie danymi aeronautycznymi oraz danymi bezpośrednio powiązanymi z koordynacją lotów BSP;

funkcjonalności związane z przygotowaniem operatora BSP do misji:
• możliwość złożenia dronowego planu lotu (dFPL – digital Flight Plan);
• analiza kolizyjności rejonu wykonywania lotów z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej;
• zapewnienie operatorowi BSP informacji o możliwości wykonania lotu w jego lokalizacji i w danym czasie oraz określenie warunków wykonania tego lotu;

funkcjonalności obsługujące taktycznie loty BSP, takie jak:
• zgłoszenie przez operatora lotu w chwili operacji
• obsługa przez służby ruchu lotniczego lotu BSP od momentu zgłoszenia, poprzez wsparcie w trakcie lotu aż do jego zakończenia;
• dwukierunkowa niewerbalna, elektroniczna komunikacja (CDDLC) pomiędzy służbami PAŻP a operatorem BSP obsługująca bieżącą wymianę informacji oraz poleceń poprzez zintegrowaną z systemem aplikację mobilną DroneRadar 2.

Wdrożenie operacyjne systemu ma przyspieszyć proces wydawania zgód i warunków lotu BSP. Przewidywana jest też bardziej dynamiczna komunikacja pomiędzy operatorami BSP a służbami PAŻP ze względu na fakt, że system elektroniczny PansaUTM jest mniej obciążający i łatwiejszy w obsłudze niż manualna koordynacja lotów. Posiada też narzędzia analityczne do weryfikacji miejsca planowanych misji BSP.

Szczegółowe informacje dla operatorów BSP dotyczące wykonywania koordynacji oraz użytkowania systemu PansaUTM podczas testów produkcyjnych znajdują się TUTAJ

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...