Serwisy PANSA:

PAŻP składa wnioski o dofinansowanie w ramach CEF Transport 2022

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła wnioski o dofinansowanie dla dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach CEF Transport 2022. Na prace związane z inteligentną i interoperacyjną mobilnością przeznaczono w tym konkursie 400 mln EUR. Projekty ukierunkowane są na nową, zmodernizowaną i zrównoważoną europejską infrastrukturę transportową w ramach sieci TEN-T. Jest to kolejny krok na drodze do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie emisji pochodzących z transportu o 90 proc. do 2050 r.

Pierwszy z dwóch złożonych projektów, CLEAN ATM, którego liderem jest EUROCONTROL, dotyczy przyspieszenia realizacji kluczowych funkcji CP1, a więc elastycznego zarządzania przestrzenią powietrzną i swobodnego planowania tras, a także zarzadzania informacjami, obejmującego cały system transportu lotniczego. PAŻP, która pełni w projekcie rolę partnera, zgłosiła następujące podprojekty: Cross-border FRA (3.2.2 Enhanced Free Route Airspace Operations), AIS Web Portal – ACADIA (5.3.1 – Aeronautical Information Exchange), TRAFFIC 2.0 (5.6.1 – Flight Information Exchange), CAT – local ASM system – ASM-ASM&ASM-ATM (5.6.1 – Flight Information Exchange).

Celem drugiego projektu, DEVICE, którego liderem jest ENAIRE, jest demonstracja rozwiązań wspierających nową koncepcję zarządzania ruchem lotniczym oraz rozdzielenie dostarczania usług (ATSU) od dostarczania danych i infrastruktury (ADSP), a także delegowania ATS z wykorzystaniem centrów wirtualnych. W ramach projektu realizowane będą walidacje z udziałem PAŻP, Oro Navigaciji i UkSATSE, umożliwiające wzajemne wykorzystanie infrastruktury oraz personelu, a co za ty, idzie, zwiększenie skuteczności i odporności ATS, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Wirtualne centra zwiększą elastyczność organizowania operacji kontroli ruchu lotniczego, zapewnią sprawne i bardziej opłacalne świadczenie usług liniom lotniczym i innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Okres realizacji obu projektów to lata 2023-2025, a łączny budżet zgłoszonych projektów PAŻP to 15,8 mln EUR. Ocena wniosków planowana jest na połowę 2023 r., a podpisanie umów grantowych – na koniec roku.

PAŻP kontynuuje pozyskiwanie środki unijnych w ramach Instrumentu CEF – w ramach pierwszego konkursu z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 Agencja uzyskała dofinansowanie dla trzech projektów: HERON, U-ELCOME oraz SESAR Deployment Manager na łączną kwotę 1,5 mln EUR.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx