Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP uruchomiła operacyjnie pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów

Warszawa, 2 marca 2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła operacyjnie pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów

  • PAŻP jako pierwsza w Europie wdrożyła system do koordynacji lotów dronów m.in. w okolicy lotnisk
  • Wdrożony w poniedziałek system PansaUTM znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno wokół polskich lotnisk, jak i w całej polskiej przestrzeni powietrznej
  • To ogromny krok w integracji lotnictwa załogowego i bezzałogowego.

W poniedziałek 2 marca Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła pierwszy w Europie operacyjny system do koordynacji lotów dronów, z którego korzystają m. in. kontrolerzy ruchu lotniczego. System PansaUTM pomyślnie przeszedł proces akredytacyjny prowadzony przez PAŻP oraz nadzorowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i został uruchomiony w strefach kontrolowanych lotnisk w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie. Do końca marca planowane jest dołączenie następnych lokalizacji (kolejne wieże kontroli lotnisk oraz sektory FIS), a zakończenie całego procesu implementacji planowane jest w drugim kwartale 2020 roku.

– Rosnąca liczba operacji wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne sprawia, że drony muszą być traktowane jako równoprawny użytkownik przestrzeni powietrznej. W Polsce, jako pierwsi w Europie, uruchamiamy operacyjnie system umożliwiający bezpieczną integrację lotnictwa bezzałogowego z załogowym. To ogromny sukces, z którego wszyscy możemy być dumni – powiedział minister Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

– Podczas zeszłorocznego światowego kongresu branży lotniczej World ATM Congress w Madrycie, prezentowaliśmy innowacyjną w skali świata koncepcję PansaUTM. W tym roku na World ATM Congress, będziemy prezentować rozwiązanie, które działa już operacyjnie. To ogromny sukces PAŻP i Polski, który potwierdza realizację przez nasz kraj założeń koncepcji U-Space – mówił Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

System PansaUTM pozwala m.in. na szybką, cyfrową, niewerbalną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a operatorami dronów. Dzięki PansaUTM operatorzy dronów mogą szybko sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze, złożyć cyfrowo plan lotu oraz uzyskać zgodę na lot w sytuacji, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu samolotów. Dla kontrolerów ruchu lotniczego PansaUTM to informacja o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych i możliwość wydawania zgód na lot, podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym. A wszystko to w sposób dynamiczny i elektroniczny.

– Uruchomienie PansaUTM to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zaawansowanych operacji dronowych i filar dla rozwoju rynku zastosowań dronów, co jest przedmiotem programu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Żwirko i Wigura – powiedziała Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych.

– Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia operatorów BSP w przygotowaniu się do lotu obejmuje całą Polskę. Z kolei moduły systemu obsługujące funkcje wydawania przez Agencję cyfrowych warunków oraz zgód na loty wdrażane są stopniowo wokół lotnisk komunikacyjnych – powiedział Filip Sosin, Kierownik Programu U-Space.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Kontakt dla dziennikarzy:
Paweł Łukaszewicz
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Tel.: 609 130 543
pawel.lukaszewicz@pansa.pl
www.pansa.pl

* * *

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Najważniejszym zadaniem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności stale rosnącego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

PAŻP jest jedyną instytucją w Polsce, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. W chwili obecnej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zatrudnia ponad 570 kontrolerów ruchu lotniczego.

Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego należą do czołówki służb ruchu lotniczego w Europie. Stoją na straży bezpieczeństwa operacji lotniczych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Odpowiadają za życie i zdrowie blisko pół miliona pasażerów na pokładach blisko 3000 samolotów, które każdego dnia korzystają z polskiej przestrzeni powietrznej. Rocznie obsługują blisko 800 000 komercyjnych operacji lotniczych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia również służbę informacji powietrznej (FIS) dla lotnictwa ogólnego (general aviation). Informatorzy FIS dbają o bezpieczeństwo pilotów i załóg ponad 200 000 mniejszych samolotów i innych statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni niekontrolowanej czyli do wysokości 3000 metrów.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...