Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP z certyfikatami potwierdzającymi zgodność z najwyższymi standardami jakości i ochrony środowiska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), po przejściu audytu przeprowadzonego przez Bureau Veritas Polska, uzyskała certyfikaty potwierdzające zgodność jej Systemu Zarządzania z wymaganiami norm odniesienia ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego.

Certyfikaty ISO, które zostały przyznane PAŻP, potwierdzają zgodność naszych działań z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w lotnictwie. W imieniu całego Kierownictwa gratuluję wszystkim pracownikom, bo jest to świadectwo naszego codziennego zaangażowania w doskonalenie naszych procesów i stałe dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług żeglugi powietrznej, w zgodzie z ochroną środowiska – mówi Anita Oleksiak, Prezes PAŻP.

Certyfikaty są ważne do 30 czerwca 2026 r. i obejmują szeroki zakres działalności PAŻP, w tym zarządzanie służbami żeglugi powietrznej (ANS), zarządzanie ruchem lotniczym (ATM), zarządzanie bezpieczeństwem ruchu lotniczego (SMS), szkolenia personelu ATM/ANS, utrzymanie, badania i rozwój infrastruktury, wykonywanie lotów kontrolno-pomiarowych oraz zarządzanie informacją meteorologiczną dla potrzeb służb ATS.

Wszystkie otrzymane certyfikaty znajdują się w specjalnej zakładce na stronie internetowej PAŻP​.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...