Serwisy PANSA:

Pierwsza rocznica działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829).

Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej.

Na uroczystej inauguracji 3 kwietnia 2007 roku ówczesny minister transportu Jerzy Polaczek powiedział między innymi: „Powołanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej to istotny krok w porządkowaniu sytemu cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce. W ten sposób zrealizowaliśmy zobowiązania dotyczące utworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, w tym Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – Eurocontrol. (…)”

W uroczystości inaugurującej prace PAŻP udział wzięli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel, Prezes PAŻP Maciej Rodak, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński oraz przedstawiciele urzędów, instytucji, związków zawodowych i środowisk lotniczych.

Powołanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej umożliwiło aktywny rozwój polskich służb ruchu lotniczego oraz podniosło konkurencyjność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w środowisku europejskim.

W dniu 19 czerwca 2007 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała „Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służbę Żeglugi Powietrznej”. Certyfikat wręczył Grzegorz Kruszyński, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w imieniu PAŻP dokument odebrał Maciej Rodak. Przyznany Agencji certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania (zapewnienia separacji statkom powietrznym przy użyciu urządzeń radiolokacyjnych). Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r., wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi powietrznej legitymuje się także certyfikatem PART 145 (na obsługę samolotu L-410 UVP-E Turbolet) oraz certyfikatami, jakości ISO 9001 AIS, ISO 9001 oraz PN-N 18001.

Pierwszy rok działania PAŻP upłynął na budowaniu sprawnej i przejrzystej struktury organizacyjnej opartej o zasady transparentnej rachunkowości i sprawozdawczości zgodnej z międzynarodowymi standardami, co jest tym bardziej istotne w kontekście przepisów UE stanowiących, że zapewnianie służby ruchu lotniczego powinno być realizowane, jako działanie nienastawione na osiąganie zysku.

Obecnie PAŻP prowadzi prace nad wprowadzeniem wielu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej. Wśród nich do najważniejszych należą projekty związane z wprowadzeniem precyzyjnej nawigacji obszarowej, działania zmierzające do wprowadzenia nowych uporządkowań przestrzeni pozwalających na lepsze jej wykorzystanie przez wszystkich użytkowników a także działania zmierzające do optymalizacji przepustowości głównych lotnisk komunikacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma także intensywny program inwestycyjny ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej. W jego ramach przewidywane jest m.in. zwiększenie ilości urządzeń nawigacyjnych oraz wprowadzenie nowego systemu komputerowego wspomagającego służby kontroli ruchu.

Szczególną uwagę PAŻP przykłada do szkolenia nowych kontrolerów ruchu lotniczego – ruch lotniczy nad Polską dynamicznie wzrasta – zatem do jego obsługi niezbędne będzie stałe zwiększanie liczby licencjonowanych kontrolerów. Szkolenia realizowane są w ramach Ośrodka Szkolenia funkcjonującego w PAŻP a także w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych w innych krajach.

W drugi rok działalności PAŻP wchodzi przygotowując się do nowego sezonu letniego, który z uwagi na zmiany dotyczące przejść granicznych z pewnością będzie rokiem wzmożonej aktywności lotnictwa GA. Ponadto trwają zaawansowane prace nad recertyfikacją – w której wyniku PAZP uzyska certyfikat na prowadzenie działalności na kolejne lata.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...