Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a dowództwem Sił Powietrznych

Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie przewiduje:– udział specjalistów Sił Powietrznych w prowadzonych przez specjalistów PAŻP szkoleniach wewnętrznych z budowy i eksploatacji systemów Instrument Landing System (ILS) oraz radioodległościomierza DME;

– udział specjalistów Sił Powietrznych w montażu wspomnianych wyżej systemów ILS

z DME na lotniskach cywilnych;

– udział specjalistów Sił Powietrznych w przeglądach okresowych systemów ISL z DME na lotniskach cywilnych.Pierwsze z wymienionych powyżej szkoleń rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...