Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
PansaUTM Poznań

Podsumowanie pierwszego miesiąca operacyjnego działania systemu PansaUTM

Drugiego marca 2020 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów, z którego, między innymi, korzystają operacyjnie kontrolerzy ruchu lotniczego Agencji. Pierwszy miesiąc funkcjonowania narzędzia dowiódł, że PansaUTM spotkał się w z bardzo dobrym odbiorem, a liczba korzystających z niego użytkowników systematycznie rośnie.

Możliwość wykorzystywania wszystkich funkcjonalności systemu są uzależnione od lokalizacji. Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia operatorów BSP w przygotowaniu się do lotu obejmuje całą Polskę. Jednakże moduły obsługujące funkcje wydawania przez Agencję przedtaktycznych cyfrowych warunków i zgód na loty BSP w strefach kontrolowanych lotnisk oraz taktyczną niewerbalną komunikację operatorów BSP z kontrolerami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są obecnie udostępnione w trzech strefach kontrolowanych lotnisk: w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie (CTR EPPO, CTR EPBY, CTR EPMO). PansaUTM będzie systematycznie wdrażana operacyjnie w kolejnych lokalizacjach.

Pierwszy miesiąc funkcjonowania PansaUTM w liczbach:

  • 725 planów lotów (dFPL – digital Flight Plan) zostało złożonych za pośrednictwem modułu do planowania misji BSP,
  • 485 z nich zostało zaakceptowanych przez pracowników obsługujących system na poziomie przedtaktycznym,
  • 136 lotów BSP zostało skoordynowanych na poziomie taktycznym poprzez funkcję niewerbalnej komunikacji pomiędzy operatorami BSP a kontrolerami wieżowymi PAŻP,
  • 108 lotów uzyskało status „zobaczony” przez służbę FIS Gdańsk podczas przedwdrożeniowej fazy podwójnej koordynacji lotów,
  • 4813 dobrowolnych zgłoszeń lotów przy użyciu zintegrowanej z systemem PansaUTM aplikacji mobilnej DroneRadar zostało zarejestrowanych i zobrazowanych w systemie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odnotowuje stały i znaczący wzrost liczby użytkowników systemu, w tym dobrowolnych zgłoszeń lotów BSP (check-in) w PansaUTM. Świadczy to o dalszym wzroście poziomu świadomości przestrzeni powietrznej i obowiązujących zasad dotyczących lotów BSP wśród użytkowników dronów. Świadczy zarazem o poprawie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...