Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podsumowanie ruchu lotniczego w 2021 roku

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 oraz 2019. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol. Zebrane dane pokazują, że ruch lotniczy cofnął się do poziomów około 2013 roku. Przy okazji poniższego raportu zapraszamy także do zapoznania się podsumowaniem najważniejszych wydarzeń PAŻP z ubiegłego roku.

Największą liczbę operacji w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano w III kwartale ubiegłego roku: w sierpniu (58,8 tys.), w wrześniu (55,4 tys.) oraz w lipcu (54,2 tys.). Największe spadki, w porównaniu do 2019 r., pojawiły się w czasie pierwszego półrocza w lutym (-72 proc.), styczniu (-68 proc.) oraz kwietniu i maju (po -66 proc.). W całym 2021 roku liczba wszystkich operacji lotniczych IFR spadła o 47 proc. do poziomu 479,7 tys. operacji (vs. 2019). Natomiast rok do roku (2020 vs. 2021) liczba wzrosła o 27 proc. z 376,9 tys. do 479,7 tys. operacji.

W przypadku krajowych lotnisk największe spadki zanotowano w Bydgoszczy (-51 proc.), Warszawie (-50 proc.) oraz Rzeszowie (-49 proc.). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym odnotowano w Łodzi (-16 proc.), Modlinie (-32 proc.) oraz Katowicach (-34 proc.). Całkowita liczba operacji na polskich lotniskach zanotowała spadek o 33 proc. osiągając poziom 297,6 tys. operacji. Natomiast rok do roku (2020 vs. 2021) liczba wzrosła o 53 proc. z 193,7 tys. do 297,6 tys. operacji.

Zaznaczamy, że prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation. Wyjątkiem jest ostatni wykres zawierający operacje lotnicze ACC TWR APP w 2021, 2020 i 2019 roku. Dane dotyczące TWR uwzględniają wszystkie operacje lotnicze łącznie z operacjami typu: low pass, touch and go, over flight.

Poniżej ruch na lotniskach od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (lista według liczby operacji):

LotniskoSumaSumaSuma

% zmiana

2021 vs 2019

% zmiana

2021 vs 2020

201920202021
Warszawa – EPWA194 16079 84497 096-50%22%
Kraków – EPKK63 33727 08733 997-46%26%
Gdańsk – EPGD45 10421 60726 108-42%21%
Katowice – EPKT37 80717 31825 066-34%45%
Wrocław – EPWR31 21313 66117 859-43%31%
Poznań – EPPO23 09710 83314 211-38%31%
Modlin – EPMO19 8278 61413 468-32%56%
Rzeszów – EPRZ8 6544 0114 395-49%10%
Łódź – EPLL3 7592 3453 147-16%34%
Szczecin – EPSC6 0093 2363 312-45%2%
Bydgoszcz – EPBY4 4292 1092 179-51%3%
Lublin – EPLB3 3031 6841 887-43%12%
Zielona Góra – EPZG1 1351 030714-37%-31%
Szymany – EPSY1671 023960-43%-6%
Radom – EPRA14810-100%-100%
RAZEM444 661193 701297 648-33%53%
FIR EPWW912 455376 969479 744-47%27%

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2021 r.:

 • 297 648 (444 661 w 2019 r.) spadek o 33 proc. / 297 648 (193 701 w 2020 r.) wzrost o 53 proc.

Lotniska z największymi spadkami w 2021 r. (vs. 2019):

 • Bydgoszcz – 51 proc.
 • Warszawa– 50 proc.
 • Rzeszów – 49 proc.

Lotniska z najmniejszymi spadkami w 2021 r. (vs. 2019):

 • Łódź – 16 proc.
 • Modlin – 32 proc.
 • Katowice – 34 proc.

Lotniska z największymi wzrostami w 2021 r. (vs. 2020):

 • Modlin – 56 proc.
 • Katowice – 45 proc.
 • Łódź – 34 proc.

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc2019202020212021 vs 20192021 vs 2020
Styczeń63 60369 74621 763-65%-68%
Luty56 52860 56517 109-70%-72%
Marzec63 61235 178 19 156-70%-46%
Kwiecień68 8079 08223 629-66%160%
Maj81 80111 53927 304-66%137%
Czerwiec89 90330 84139 020-57%157%
Lipiec95 48215 20454 235-43%74%
Sierpień92 01738 70558 856-36%52%
Wrzesień88 00834 26655 490-37%62%
Październik77 33629 75253 927-30%81%
Listopad65 75222 43649 113-25%119%
Grudzień80 10929 69952 095-34%75%
Ogółem912 455376 969479 744-47%27%

Miesiące z największą liczbą operacji w 2021 r.:

Miesiące z największymi spadkami w 2021 (vs. 2020):

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, w 2021 r.:

 • 479 744 (912 455 w 2019 r.) spadek o 47 proc. rdr / 479 744 (376 969 w 2020 r.) wzrost o 27 proc. rdr

Poniżej ruch w rejonach kontrolowanych lotnisk (węzłów lotnisk) – TMA*

TMA2019202020212021 vs 20202021 vs 2019
Warszawa-EPWA TMA217 81293 676118 307-26%-45%
Kraków-EPKK TMA115 89051 41367 42431%-41%
Poznań-EPPO TMA70 41935 54941 81717%-40%
Gdańsk-EPGD TMA51 83526 26130 08214%-42%
SUMA455 956206 899257 63024%-43%

*Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk obejmuje część obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego lotniska lub kilku (węzła) lotnisk. Granice poziome TMA wyznacza się tak, aby obejmowały przestrzeń wystarczającą dla pomieszczenia torów lotów IFR, którym zamierza zapewnić się odpowiednie rodzaje służb kontroli ruchu lotniczego, biorąc pod uwagę możliwości urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze.

Liczba operacji lotniczych ACC TWR APP w 2021, 2020 i 2019 roku, zawierający dane operacji lotniczych TWR, łącznie z operacjami typu: low pass, touch and go, over flight:

Lotnisko2019202020212020 vs 20192021 vs 2019
Warszawa196 50183 63997 929-57%-50%
Kraków69 29634 28040 237-51%-42%
Gdańsk49 85727 23330 794-45%-38%
Katowice41 21421 35328 578-48%-31%
Wrocław36 60919 53123 073-47%-37%
Poznań41 68430 84131 214-26%-25%
Modlin49 13941 15648 211-16%-2%
Rzeszów33 01126 38229 716-20%-10%
Szczecin10 9567 5678 178-31%-25%
Łódź37 56135 05332 922-7%-12%
Bydgoszcz26 67521 95214 077-18%-47%
Lublin18 77513 59213 475-28%-28%
Olsztyn-Szymany3 5923 3493 222-7%-10%
Zielona Góra1 2431 3361 9127%54%
Ogółem616 113367 264403 538-40%-35%

Grafiki do pobrania w wersji polskiej oraz angielskiej:

 
 

95482

27 304

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...