Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zacieśniają współpracę

PAŻP oraz DGRSZ porozumieniem o współpracy w ramach uregulowania zasad kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych na lotniskach cywilnych i wojskowych rozszerzają dotychczasowe działania zapewniające bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej w Polsce.

19 czerwca 2024 r. w Warszawie Prezes PAŻP, Magdalena Jaworska-Maćkowiak oraz Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski podpisali Porozumienie o współpracy w sprawie realizacji wzajemnych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych. Dokument określa wzajemne zobowiązania stron w zakresie wykonywania oblotów oraz sprzętu wykorzystywanego do ich realizacji. Porozumienie weszło w życie 19 czerwca 2024 r.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...