Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej

Certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania (zapewnienia separacji statkom powietrznym przy użyciu urządzeń radiolokacyjnych).Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającym wspólne, wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.Wymóg certyfikacji został nałożony przez Unię Europejską rozporządzeniem (WE) Nr 550 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej[plik do pobrania]

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...