Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała certyfikat ISO 14001:2004

Audit potwierdził, że System Zarządzania środowiskowego PAŻP jest zgodny z normą ISO 14001:2004, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Certyfikacie Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego obejmującym „Zarządzanie Ruchem Lotniczym (ATS, ASM, ATFM), zapewnienie służb CNS (Łączności, Nawigacji i Dozorowania) w zakresie badań i rozwoju, wdrożenia, utrzymania i obsługi infrastruktury, wyjaśniania incydentów ATM, lotów kontrolno-pomiarowych, obsługi technicznej samolotów L410 oraz szkolenia personelu ATM i CNS”.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...