Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała Certyfikat PART-145

Uzyskanie takiego Certyfikatu poprzedzone było długim okresem przygotowań, w czasie którego opracowano i wdrożono szereg wymaganych standardów: obsługowych, jakości, standardów czystości, magazynowania, kontroli urządzeń i wyposażenia samolotów itp.W czasie poprzedzającym uzyskanie tego Certyfikatu, Agencja dysponowała również stosownymi zezwoleniami wydanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednak ten, obecnie uzyskany Certyfikat stawia nas – w obszarze objętym warunkami zatwierdzenia – na równi z innymi organizacjami obsługowymi np. w UE, USA, Kanadzie i innych państwach, upoważnia też do wykonywania obsługi samolotów L-410 i ich zespołów w sposób zarobkowy, czyli do kwalifikowanego świadczenia usług innym podmiotom dysponującym tego typu flotą.Agencja wykorzystuje samoloty L-410 głównie do wykonywania kontroli i kalibracji naziemnych urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego.

Certyfikat odebrał Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług Mariusz Krzyżanowski.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...