Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Polska Akademia Lotnicza podnoszą standardy szkoleń lotniczych w Polsce

Techniki współpracy w załodze, sposoby działania w sytuacjach awaryjnych, ale także automatyzacja kokpitu samolotu odrzutowego i sposób wykonywania instrukcji ATC – między innymi te zagadnienia będą poruszane w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i studentami Polskiej Akademii Lotniczej. Cel to podniesienie standardów szkolenia służb lotniczych w Polsce.

Prezes PAŻP Magdalena Jaworska – Maćkowiak i Dorota Dmuchowska oraz Maria Kalwasińska z zarządu Polskiej Akademii Lotniczej, zawarły „Porozumienie o współpracy w obszarze wzajemnego wsparcia i rozwoju szkoleń personelu lotniczego”.

Na jego podstawie Polska Akademia Lotnicza, która prowadzi nowoczesny ośrodek szkoleniowy LOT Flight Academy, realizując szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji zawodowej pilota umożliwi bezpośrednie wizyty przedstawicieli PAŻP podczas sesji szkoleniowych na symulatorach lotu (ALX/EMB/737). PAŻP z kolei będzie organizować dla przedstawicieli PAL cykliczne spotkania, w ramach których prezentowane będą stanowiska operacyjne FIS/TWR/APP i ACC oraz urządzenia symulacji ruchu lotniczego w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego.

Jakość szkolenia służb lotniczych w Polsce jest wysoka, ale należy wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia, aby ją doskonalić. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oferuje wiedzę i wieloletnie doświadczenie swoich najlepszych specjalistów co na pewno umożliwi podniesienie jakości zajęć realizowanych w ośrodkach szkoleniowych, ale również w przyszłości polepszy operacyjną współpracę kontrolerów ruchu lotniczego oraz pilotów zawodowych – mówi Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes PAŻP.

W ramach porozumienia PAŻP zobowiązała się do: zapewnienia odpowiednich stanowisk, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów studentom PAL oraz zapoznania studentów PAL z zasadami pracy na symulatorze oraz w pomieszczeniach pracy operacyjnej. PAL z kolei będzie organizować wizyty przedstawicieli PAŻP podczas sesji szkoleniowych na symulatorze samolotu (odpowiednio ALX/EMB/737), w trakcie których zaprezentowane zostaną m.in.: podstawowe systemy samolotu odrzutowego, charakterystyka pracy silnika, mechanizacja płata a także zarządzanie energią oraz zmiana konfiguracji po starcie i na podejściu. Dodatkowo elementami szkolenia będą m.in.: automatyzacja kokpitu samolotu odrzutowego, sposób wykonywania instrukcji ATC, obsługa po stronie pilota MCP/FMS/CPDLC/transpondera, wykonywanie briefingów i komunikacja z kokpitu a także techniki organizacji pracy w sytuacjach normalnych i awaryjnych, w tym postępowanie w przypadkach przerwanego startu i odejścia na drugi krąg a także w przypadku awaryjnego zniżania, problemów z hermetyzacją lub silnikiem.

PAŻP jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce i w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej. PAŻP jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej prowadzi Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego PAŻP, który jest certyfikowaną organizacją szkoleniową kontrolerów ruchu lotniczego. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego i przygotowanie ich do egzaminów państwowych.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...