Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wobec wyzwań EURO 2012.W swoim wystąpieniu, Prezes Krzysztof Banaszek, odniósł się do poruszanych w dyskusji kwestii związanych z trudnym do oszacowania, zwiększonym ruchem lotniczym w FIR Warszawa, który towarzyszyć będzie mistrzostwom Euro 2012.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej objęła honorowym patronatem tegoroczną czwartą edycję konferencji Airports.