Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska wdrożyła najnowocześniejsze na świecie rozwiązania w zarządzaniu przestrzenią powietrzną

Wizualizacja danych radarowych i oparte na nich alarmy – to nowe funkcjonalności, które znalazły się w najnowszej wersji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną CAT 3.0. Do tej pory, żadne państwo na świecie nie miało możliwości korzystać z tak zaawansowanej technologii. CAT 3.0 właśnie został uruchomiony operacyjnie w Komórce Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wizualizacja danych radarowych jest nowatorskim udogodnieniem pracy polskich służb odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzenią powietrzną. Na ekranie systemu CAT, oprócz stref i danych związanych z ich rezerwacją, bądź wykorzystaniem, są widoczne również informacje o samolotach znajdujących się w strefach. Daje to pełny obraz sytuacji, który pozwala m.in. zweryfikować ruch w strefie i statki powietrzne, które się w niej znajdują. Ma to istotne znaczenie w kontekście realizacji koncepcji AFUA (Advanced Flexible Use of Airspace). Jej głównym celem jest elastyczność w zarządzaniu przestrzenią powietrzną i umożliwienie rezerwowania jej fragmentów szybko, dynamicznie i w czasie rzeczywistym. Równocześnie, przybliża to system CAT do wspierania DAC (Dynamic Airspace Configuration), koncepcji która z kolei dąży do bardziej elastycznego przepływu ruchu lotniczego.

Kolejną nowością jest powiązanie z wizualizacją radarową mechanizmów alarmowania. Pracownicy operacyjni zyskali jego nową funkcję systemu ostrzegania – definiowanie alarmów. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania strefy i zasygnalizowania m.in. braku ruchu statków powietrznych w strefie w określonym czasie. System wówczas automatycznie ostrzega, iż należy skontaktować się z użytkownikiem strefy. Monitoring rzeczywistego wykorzystania stref przez Komórkę Zarządzania Przestrzenią Powietrzną PAŻP pozwala na bieżąco podejmować decyzje np. o zwolnieniu strefy i udostępnić przestrzeń jej pozostałym użytkownikom np. liniom lotniczym, czy General Aviation.

To unikalne rozwiązania na skalę światową. Do tej pory żadne państwo nie wdrożyło podobnych funkcji w systemie zarządzania przestrzenią powietrzną. Nowatorskie rozwiązania umożliwią w przyszłości współpracę pomiędzy służbami zarządzania przestrzenią powietrzną różnych krajów, a już dziś pozwalają realizować koncepcję AFUA (Advanced Flexible Use of Airspace), współpracować z Network Managerem – europejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym i dzięki połączeniu B2B Web Services wymieniać automatycznie wszystkie informacje dotyczące aktywności struktur zawartych w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Stworzony przez PAŻP system CAT (Common Airspace Tool) funkcjonuje od kilkunastu lat i jest na bieżąco modyfikowany. Umożliwia przyjmowanie i weryfikowanie rezerwacji struktur powietrznych, a także usprawnia proces tworzenia i publikowania AUP – jednego z kluczowych dokumentów lotniczych wykorzystywanych przez użytkowników polskiego nieba. Jego nadrzędną rolą jest wsparcie pracy komórki AMC (Airspace Management Cell), poprzez wymianę danych z innymi systemami, operacyjnie używanymi przez służby ruchu lotniczego: kontrolerów ruchu lotniczego i służbę informacji lotniczej (FIS) oraz Polskie Siły Powietrzne.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...