Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polskie rozwiązania dronowe w Parlamencie Europejskim

Przez trzy dni (do 22 lutego) specjaliści Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uczestniczą w eksperckiej prezentacji w Parlamencie Europejskim. Wydarzenie zorganizowane przez CANSO – międzynarodową organizację zrzeszającą dostawców służb żeglugi powietrznej, ma na celu przedstawienie europarlamentarzystom i gościom odwiedzającym PE najnowsze rozwiązania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i problematykę regulacji dotyczącej korzystania przez drony ze wspólnej przestrzeni powietrznej.

Głównym celem wystawy jest zwrócenie uwagi posłów Parlamentu Europejskiego i ich doradców na kluczową rolę, jaką odgrywają systemy ATM i UTM w ułatwianiu płynnej integracji bezzałogowych statków powietrznych z ekosystemem lotniczym.

Pracownicy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapoznają europarlamentarzystów z modułami wytworzonymi w ramach projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz ich wzajemne interakcje. Opowiedzą także o zmianach w przepisach regulujących korzystanie z dronów w Polsce z perspektywy ostatnich 10 lat.

Na wystawie w Parlamencie Europejskim, obok PAŻP, prezentują się także: CANSO, EDA, ENAIRE, ENAV, EUREKA, NATS, SESAR, U-ELCOME.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...