Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Ponowne udostępnienie funkcji zgłoszenia zamiaru wykonania operacji przy użyciu aplikacji DroneTower

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ponownie udostępniła dziś funkcję zgłaszania lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w aplikacji DroneTower. Równocześnie utrzymana zostaje możliwość zgłaszania lotów za pośrednictwem aplikacji webowej checkin.pansa.pl. Prosimy o pobranie najnowszej wersji aplikacji ze sklepów App Store i Play.

W najbliższych dniach oba systemy będą działać równolegle, co oznacza, że użytkownicy będą mogli samodzielnie wybierać, z którego systemu skorzystają zgłaszając swój „check-in”. Sugerujemy używać aplikacji DroneTower. Należy przy tym pamiętać, iż aplikacja webowa check-in.pansa nie posiada dwustronnej komunikacji między pilotem BSP a Kontrolerem Ruchu Lotniczego, co oznacza, że zgłoszenie za jej pośrednictwem zamiaru lotu w CTR wymaga dodatkowego telefonu na wieżę. Wynika to z faktu, że systemy pracują niezależnie, a więc loty zgłoszone za pośrednictwem checkin.pansa.pl  nie są automatycznie widoczne w aplikacji DroneTower i na odwrót.

Przypominamy, że istotną różnicą w obu narzędziach jest prognoza wyświetlania aktywnych stref. W aplikacji DroneTower jest ona zobrazowana na taki czas do przodu jaki zostanie ustawiony czas lotu, natomiast w check-in.pansa.pl (oraz poglądowo dronemap.pansa.pl) wyświetlane są strefy aktywne i zaplanowane do aktywacji (oznaczone linią przerywaną)

Równocześnie przypominamy, że oba narzędzia działają niezależnie i zostały udostępnione operacyjnie, co oznacza, że mogą być wykorzystywane jedynie do zgłaszania prawdziwych informacji o zamiarze wykonania operacji przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Przypominamy, że informacje o „check-in” z aplikacji DroneTower wyświetlają się na panelach Służb Ruchu Lotniczego (Kontrolera Ruchu Lotniczego lub Informatora Służby Informacji Powietrznej) i stanowią informację lotniczą, która może mieć wpływ na decyzje operacyjne podejmowane przez służby, a tym samym przekładać się możliwość przeprowadzenia prawidłowej oceny ryzyka w przestrzeni powietrznej, w szczególności w sytuacjach awaryjnych. Informacje o „check-in” mają również wpływ na możliwość wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi przez innych użytkowników oraz na ruch załogowy.

W związku z powyższym, nie należy wprowadzać do systemu informacji nieprawdziwych w celu testowania ich funkcji. W przypadkach rażącego niestosowania się do powyższego, PAŻP zmuszona będzie do podjęcia kroków prawnych.

Równocześnie zapewniamy, że wszystkie zgłoszone podczas awarii błędy zostały wyeliminowane, a propozycje ulepszenie aplikacji są analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia. Dziękujemy także za wszystkie pomysły i sugestie dalszego rozwoju, które z pewnością uwzględnimy w możliwym zakresie w ramach rozwoju Aplikacji.

Przepraszamy za utrudnienia w czasie awarii aplikacji DroneTower i dziękujemy za Państwa cierpliwość.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...