Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Porozumienie PAŻP z firmą INDRA Sistemas S.A. ws. udziału PAŻP w Projekcie iTEC-eFDP.

Projekt jest tak przygotowany aby spełniał wymagania zadania interoperacyjności systemowej w ramach „Through European Collaboration—European Flight Data Processing (iTEC-eFDP). Przedsięwzięcie, prowadzone jest wspólnie przez Agencje: NATS, AENA i DFS oraz firmę INDRA jako wykonawcę i dostawcę oprogramowania. System iTEC-eFDP jest rozważany przez inne kraje europejskie jako odpowiedź na przyszłe potrzeby kontroli ruchu powietrznego.

System iTEC-eFDP jest jednym z elementarnych narzędzi w ramach ogólnoeuropejskiego Programu „Single European Sky ATM Research” (SESAR), którego celem jest harmonizacja zarządzania ruchem lotniczym w Europie do 2020 roku w kontekście wzrastającego ruchu lotniczego, większego bezpieczeństwa oraz podnoszenia efektywności.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...