Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Prawo Lotnicze

W związku z nowymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi lotnictwa cywilnego, koniecznym było wprowadzenie zmian w dotychczasowej ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póżn. zm.). Szczególnie istotne było dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia unijnego o wspólnych zasadach realizacji usług transportu lotniczego na terenie wspólnoty (zwanego „IV pakietem”).Nowelizacja obejmuje swoim zakresie m.in. regulacje rynku transportu lotniczego, zarządzania lotniskami, obsługi naziemnej oraz przewozów lotniczych, wprowadza także możliwość wydawania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odstępstw od istotnych wymagań ustanowionych w przepisach rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz rozszerzenie katalogu kar za naruszenie przepisów rozporządzeń UE, ustawy Prawo lotnicze i aktów wykonawczych do niej wydanych.Należy zwrócić uwagę, że projekt ustawy został opracowany przy założeniu, iż wszedł w życie także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze uchwalony przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu dnia 11 sierpnia 2008 r.źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...