Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Prezentacja projektu i systemu SAMPLE dla polskich portów lotniczych

11 stycznia br. odbyła się prezentacja w formie śniadania biznesowego, na której konsorcjum Ap-Tech, Creotech oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowały, opracowywany w ramach dofinansowania unijnego, System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji (SAMPLE). Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele polskich portów lotniczych oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego, a jego celem było poznanie potrzeb przyszłych klientów i użytkowników końcowych.

Po wstępnym przedstawieniu założeń projektu i systemu SAMPLE, eksperci PAŻP przeprowadzili analizę formalną i rzeczywistą stanu obecnego oraz możliwych przyszłych rozwiązań związanych z przeszkodami lotniczymi. Bartosz Rybak, Specjalista ds. Przeszkód Lotniczych skupił się na przepisach międzynarodowych i krajowych, w tym szczególnie wymogach ciążących na zarządzających portami lotniczymi wynikającymi z Załączników 14 i 15 ICAO.

Następnie specjaliści z Ap-Tech i Creotech – Samer Bou Habib, CTO oraz Piotr Mazur, Menedżer Projektu zaprezentowali tworzone w ramach Konsorcjum SAMPLE przyszłe rozwiązania adresujące wcześniej przedstawione problemy i wyzwania stojące przed polskimi i zagranicznymi lotniskami, skupiając się szczególnie na wykorzystywanych danych, uzyskanych wynikach dotychczasowych analiz oraz finalnych produktach i usługach systemu SAMPLE.

Po prezentacji odbyła się moderowana przez Tomasza Kłosowicza, Kierownika Działu Rozwoju Biznesu PAŻP dyskusja na temat praktycznego wykorzystania przyszłych produktów i usług projektu i systemu SAMPLE przez polskie porty lotnicze.

Zorganizowane śniadanie biznesowe to już kolejne z serii wydarzeń, które ma służyć prezentacji założeń projektu i systemu SAMPLE dla jego przyszłych klientów i użytkowników końcowych. Przedstawiciele AP-Tech, Creotech i PAŻP byli już m.in. obecni na konferencji Dronetech 2022 w Toruniu, IDE – International Drone Event 2022 w Kielcach oraz Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2022 w Warszawie.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...