Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Prezes PAŻP: Mamy sposób na zero emisji do 2050

Free Route Airspace, czyli możliwość przelotu najkrótszą drogą, zamiast korytarzy powietrznych, to jeden z proekologicznych rozwiązań stosowanych w lotnictwie. Po jego zastosowaniu w Polsce, udało się zredukować emisję CO2 o 80 tys. ton. Kolejne możliwości pojawią się po wprowadzeniu, testowanych właśnie, systemów opartych na działaniu sztucznej inteligencji – zarządzanie danymi odbywać się będzie w chmurze, wyznaczane będą optymalne trajektorie lotów, zobrazowane w 4D.

CANSO w pełni popiera cele klimatyczne Unii Europejskiej. Organizację zrzeszającą 35 agencji żeglugi powietrznej w Europie, reprezentował podczas panelu dyskusyjnego, dotyczącego ekologii, zorganizowanego w ramach WAC 2021, prezes PAŻP Janusz Janiszewski. Podkreślił, że nowe technologie i systemy tworzone na ich bazie spowodują stopniowy i sukcesywny spadek emisji dwutlenku węgla.

Nowoczesne rozwiązania i możliwości jakie wynikają ze stosowania nowych technologii, są sposobem na ekologiczne lotnictwo– powiedział prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Janusz Janiszewski i podkreślił, że ANSP już wdrażają narzędzia, które pomogą zrealizować cele inicjatywy Destination 2050. To między innymi Free Route Airspace, dzięki któremu samoloty mogą latać najkrótszą trasą od punktu A do B. Od czasu wprowadzenia FRA, udało się w Polsce zmniejszyć liczbę przebytych mil morskich o 6,6 mln co wpłynęło na redukcję emisji CO2 o 80 tysięcy ton.

Kolejnym istotnym elementem chroniącym środowisko, są nowoczesne systemy zarządzania przestrzenią powietrzną. Polscy eksperci pracują nad rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Zastosowano tam m.in. trajektorie lotu zobrazowane w 4D, co m.in. wpływa na bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej. Cyfryzacja oznacza też precyzyjne określenie, ale przede wszystkim skrócenie czasu lotu.

Według Europejskiego Zielonego Ładu, osiągnięcie zerowej emisji CO2 ma nastąpić do 2050 roku. Kluczowe dl zrealizowania tego planu mają być cztery zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy technologii stosowanych w samolotach i budowa silników, dzięki którym dojdzie do redukcji emisji dwutlenku węgla o 37 procent. Redukcja o kolejne 34 procent ma wynikać ze stosowania zrównoważonych paliw lotniczych. Z kolei wdrożenie regulacji ekonomicznych może doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 8 procent, a zmiany w zarządzaniu ruchem lotniczym – o 6 procent.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...