Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Program wdrożenia P-RNAV i CDA dla Okęcia zatwierdzony.

Zakres prac programu obejmuje wdrożenie operacyjne instrumentalnych procedur lotu opartych o precyzyjną nawigację obszarową w przestrzeni terminalowej lotniska Warszawa/Okęcie. Program dotyczy opracowania procedur SID, STAR oraz nieprecyzyjnych przyrządowych procedur podejścia do lądowania dla wszystkich kierunków dróg startowych lotniska Warszawa/Okęcie z zastosowaniem sensorów DME/DME i GNSS nawigacji obszarowej oraz dostosowania konwencjonalnych procedur precyzyjnego podejścia do lądowania wykonywanych w oparciu o system ILS/DME na kierunkach 33 i 11 lotniska Warszawa/Okęcie, tam gdzie ILS jest zainstalowany.Wdrożenie systemu P-RNAV wynika z realizacji planów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej określonych w „Strategii urządzeń i systemów nawigacyjnych [NAV]” oraz AIC 02/07 a także oczekiwań Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Realizacja Programu ma zapewnić odpowiednią pojemność TMA Warszawa, wymaganą stałym wzrostem ilości operacji lotniczych na lotnisku Warszawa/Okęcie, poprzez efektywną organizację przepływów ruchu lotniczego i skrócenie trajektorii lotów. Następnym skutkiem wdrożenia będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez skrócenie czasu lotu oraz wdrożenie techniki CDA, stałego zniżania w dolocie i podejściu do lądowania, co zmniejsza uciążliwość hałasową a zmniejszając zużycie paliwa zmniejsza emisję spalin lotniczych do atmosfery. Kolejnym celem jest modyfikacja organizacji TMA Warszawa w związku z planowanym uruchomieniem nowych lotnisk w węźle warszawskim.———————————————–

P-RNAV – precyzyjna nawigacja obszarowa. Metoda nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu naziemnych urządzeń nawigacyjnych, lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń. Jest to rodzaj nawigacji opartej na określonym systemie pomocy nawigacyjnych, pozwalającej na swobodne planowanie trasy po dowolnej trajektorii w zakresie jego zasięgu operacyjnego. P-RNAV definiuje dodatkowe wymaganie, że przez 95% czasu lotu będzie się on odbywał przy błędzie pozycji statku powietrznego ±1NM od określonej trasy lotu.CDA – Continuous Descent Approach – technika pilotażu podczas której przylatujący statek powietrzny wykonuje zniżanie do lądowania w sposób optymalny przy zastosowaniu minimalnego ciągu silników, z unikaniem lotu poziomego w zakresie dopuszczonym bezpiecznym wykonaniem operacji lotniczej oraz zgodnością z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...