Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Rozporządzenie w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie WspólnotyRozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące trzy rozporządzenia, tworzące tzw. III pakiet liberalizacyjny będący podstawą utworzenia wspólnego rynku w zakresie lotnictwa cywilnego we Wspólnocie.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza m.in. nowe zasady publikacji taryf przewozu lotniczego, wykonywanego z portów lotniczych położonych na terytorium państw Wspólnoty. Należy w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, iż przepisy dotyczące ustalania taryf określone w ww. rozporządzeniu nie zastępują, ale jedynie uzupełniają przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów, w tym ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.Określone w rozporządzeniu wymogi dotyczą wszystkich form oferowania i upublicznienia taryfy przewozu: poprzez Internet, telefon, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji itp. Stosują się one do wszystkich usług przewozu lotniczego wykonywanych z portu lotniczego położonego w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i dotyczą zarówno taryf publikowanych przez przewoźnika lotniczego, jak i biuro podróży.Zgodnie z art. 23 rozporządzenia, zarówno taryfy lotnicze stosowane w przewozach pasażerskich, jak i stawki lotnicze stosowane w przewozie towarów, dostępne publicznie muszą zawierać:* obowiązujące warunki przewozów lotniczych

* ostateczną cenę, jaką konsument będzie zobowiązany zapłacić – cena ta uwzględnia wysokość taryfy/stawki lotniczej oraz wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty oraz inne należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji

* wyszczególnienie poszczególnych rodzajów opłat składających się na ostateczną cenę przewozu, w tym co najmniej:

– taryfę/stawkę lotniczą,

– podatki,

– opłaty lotniskowe,

– inne opłaty, dopłaty i należności, takie jak związane z ochroną lub paliwem, jeżeli są one uwzględnione w ostatecznej cenie przewozu.Ostateczna cena przewozu powinna być wskazana na wszystkich etapach procesu oferowania i zawierania umowy. Podanie poszczególnych składowych ostatecznej ceny nie zwalnia przewoźnika z obowiązku wskazania pełnej ostatecznej ceny przewozu.Niezależnie od powyższego, rozporządzenie zobowiązuje przewoźników lotniczych do przekazywania w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji informacji o wszystkich opcjonalnych dopłatach do ceny, przy czym zgoda klienta na ww. dopłaty powinna być wyrażana na zasadzie dobrowolnego skorzystania z usługi objętej opłatą.***Przypadki łamania oraz podejrzenia nieprzestrzegania przez przewoźników lotniczych powyższej regulacji należy zgłaszać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Punkt Obsługi Klienta, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel.: (22) 520 74 35, (22) 520 74 36, (22) 520 74 37, fax: (22) 520 72 02, e-mail: kancelaria@ulc.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), bądź do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. (22) 556 08 00, e-mail: uokik@uokik.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), które współpracują ze sobą w zakresie realizacji obowiązków wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...