Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Ruszyły studia dualne PAŻP i Politechniki Poznańskiej

1 marca na Politechnice Poznańskiej rozpoczęły się organizowane wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej studia praktyczne (dualne) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Nowy kierunek pomoże w kształceniu specjalistów profesjonalnie przygotowanych do pracy w branży lotniczej.

3 semestry unikalnej wiedzy lotniczej, w tym ponad 500 godzin zajęć w ośrodkach PAŻP w Poznaniu i Warszawie. Tak będą wyglądać jedyne w swoim rodzaju studia dualne organizowane wspólnie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Politechnikę Poznańską.

Pierwsza edycja studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w specjalności Ruch Lotniczy rozpoczęła się 1 marca. 15 wybranych w rekrutacji studentów uzyska w ich trakcie obszerną wiedzę na temat funkcjonowania i kierunków rozwoju rynku lotniczego w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą przez wykładowców poznańskiej uczelni i Agencji, zaś praktyczne przez specjalistów PAŻP.

Początek zajęć w ośrodkach PAŻP planowany jest na maj 2021 roku. W ich trakcie studenci otrzymają ekspercką wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, infrastruktura portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym, systemy ATM (Air Traffic Management) czy charakterystyka rynku usług lotniczych.

W ramach studiów studenci będą także odbywać w PAŻP praktyki. Podczas nich poznają cały proces zarządzania ruchem lotniczym, a nawet będą mogli sami uczestniczyć w niektórych jego elementach.

Nowe studia dualne zapewnią wszystko co niezbędne, by wykształcić specjalistów niezbędnych w nowoczesnym środowisku lotniczym. Uzyskana w trakcie studiów profesjonalna wiedza uczyni absolwentów przygotowanymi do realizacji strategii i misji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...