Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

„Safety Differently” – jedyne takie warsztaty w Polsce

Safety First! Na zaproszenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Polski przyjechali międzynarodowi eksperci w zakresie bezpieczeństwa – prof. Sidney Dekker oraz prof. Robert Jan de Boer.

Poprowadzili unikatowe warsztaty „Safety Differently” dla specjalistów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa lotniczego. Kierownictwo PAŻP także wzięło w nich udział, bowiem w PAŻP bezpieczeństwo i rozwój są kluczowe.

Jedyne tego typu warsztaty w Polsce były w przeważającej mierze poświęcone złożoności procesu zarządzania ryzykiem oraz naprawczej kulturze sprawiedliwego traktowania (ang. Restorative Just Culture).

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...