Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Samorządowa potęga dronowa – rusza nabór na gminy partnerskie

Trzy obszary w Polsce wezmą udział w prestiżowym i nowatorskim na skalę światową projekcie pilotażowego wdrożenia usługi „Zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) rozpoczęła nabór partnerów. Gminy, związki i konsorcja gmin mają czas na złożenie pierwszej aplikacji do końca listopada 2021 r.

Do współpracy z PAŻP zapraszane są jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach. Nabór zorganizowany w formie konkursu jest częścią realizowanego przez Agencję projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

Celem projektu jest wytworzenie takiego ekosystemu dronowego, który pozwoli rynkowi na rozwój wszechstronnych rozwiązań dla całej branży Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), czyli dronów.

– W Polsce obserwowany jest ogromny rozwój rynku dronowego, którego dynamika od lat sięga kilkudziesięciu procent. Liczba profesjonalnych pilotów dronów z odpowiednimi uprawnieniami już dawno przekroczyła 25 tysięcy, natomiast liczba zgłoszonych lotów BSP w 2020 r wyniosła blisko 300 000, a w tym roku wyniesie – według szacunków – ponad 500.000 zgłoszeń. Tym samym, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) i ich zastosowań w różnych miejscach kraju. Usługa powstająca w ramach Programu Polska Cyfrowa pozwali wprowadzić sprawny i uporządkowany przepływ ruchu BSP oraz zapewni stały monitoring sytuacji w przestrzeni powietrznej – poinformował Marcin Horała, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK podczas konferencji inaugurującej konkurs.

Marcin Horała, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK podczas konferencji inaugurującej konkurs
Marcin Horała, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, podczas konferencji inaugurującej konkurs

Dla wybranych trzech partnerskich obszarów PAŻP opracuje koncepcję organizacji lotów dronów. Obszary zostaną wyposażone urządzenia do zbierania informacji o położeniu bezzałogowych statków powietrznych oraz pozyska różnego rodzaju dane wspierające proces zapewniania bezpieczeństwa lotów BSP.

– Wdrażana przez PAŻP usługa będzie rozwiązaniem innowacyjnym, nawet w skali światowej, zatem niewątpliwą korzyścią dla uczestników biorących udział w konkursie, będzie prestiż związany z tym wydarzeniem. Warta zaznaczenia jest możliwość realnego wpływu Uczestników Projektu na kształtowanie się przepływu ruchu bezzałogowych statków powietrznych w ramach zgłoszonych lokalizacji, a także możliwość aktywnego wdrażania rozwiązań ekologicznych i przyjaznych środowisku, nastawionych na redukcję emisji Co2 – podkreślił minister Horała.

Dronowi użytkownicy przestrzeni powietrznej w obszarach przypisanych do wybranych gmin partnerskich będą mogli korzystać z kompleksowego rozwiązania do planowania zaawansowanych operacji BSP wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu oraz kolizyjności lotu – zarówno pod względem ograniczeń w przestrzeni, jak również pod względem innego ruchu BSP.

– Już dziś w Europie i na świecie Polska wskazywana jest jako wzór połączenia efektywności i bezpieczeństwa. Dzięki wdrażanym przez nas rozwiązaniom udowadniamy, że drony w lotnictwie nie są zagrożeniem, ale można je bezpiecznie zintegrować z lotnictwem załogowym, a korzyści z tej synergii mogą odczuwać wszyscy. Jednym z takich rozwiązań jest system DTM Autonomia, który będzie obsługiwał usługę zaawansowanych lotów dronów na masową skalę i na duże odległości – skorzystają na tym wszyscy, od krajowej gospodarki po operatorów dronów oraz odbiorców ich usług, czyli każdy z nas – wskazuje Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Prezes PAŻP Janusz Janiszewski podczas konferencji inaugurującej konkurs
Prezes PAŻP Janusz Janiszewski podczas konferencji inaugurującej konkurs

Wdrażana przez PAŻP usługa ma umożliwić wielopoziomową komunikację pomiędzy operatorami BSP a systemem. Operator BSP będzie miał możliwość cyfrowego zaplanowania trasy zaawansowanego lotu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa takich jak informacje o wysokości terenu, istniejących przeszkodach terenowych, warunkach pogodowych, czy o zagrożeniach powietrznych oraz naziemnych związanych z bezpieczeństwem obywateli. Możliwości te oznaczać będą stworzenie warunków dla rozwoju i funkcjonowania powszechnego dronowego ruchu powietrznego, zapewniając przy tym jego bezpieczeństwo, płynność i w rezultacie możliwość rozwoju nowych usług biznesowych bez konieczności planowania lotów dronami ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

– System wykorzystywany w ramach Usługi będzie monitorował trajektorie lotów BSP w czasie rzeczywistym i na bieżąco będzie reagował na wszelkie nieprawidłowości w realizacji lotów względem planowanej trasy, celem zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Informacje te będzie na bieżąco dostarczał do pilota BSP aby maksymalnie wesprzeć go w podejmowaniu ewentualnych czynności mających na celu unikanie kolizji. Usługa oferuje pełną informację na temat BSP wykonujących loty jak również na temat ich pilotów i operatorów – dodaje Filip Sosin, analityk merytoryczny Programu „Usługi Cyfrowe dla BSP” w PAŻP.

Filip Sosin, analityk merytoryczny Programu "Usługi Cyfrowe dla BSP" w PAŻP
Filip Sosin, analityk merytoryczny Programu „Usługi Cyfrowe dla BSP” w PAŻP

Planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych takich jak m.in. przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, czy w innych obszarach gromadzenia się ludności zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu.

Jednostki, z którymi PAŻP nawiąże współpracę przy pilotażowym wdrażaniu usługi, muszą posiadać odpowiednie warunki terenowe i infrastrukturalne. Niewskazane do realizacji pilotażu są m.in. obszary wysokozurbanizowane, z infrastrukturą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie lotów dronami, np. blisko lotniska, z dużymi różnicami w wysokości terenu oraz bez pełnego pokrycia zasięgiem telefonii komórkowej.

Zgłoszenia do konkursu „3 Obszary” przyjmowane są przez PAŻP do 30 listopada 2021 roku. Wniosek, który należy przesłać na adres konkurs3obszary@pansa.pl, zawiera tylko dwie strony (I etap konkursu), a odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 14 dni.

Regulamin konkursowy oraz inne niezbędne informacje o naborze znajdują się na stronie: https://www.pansa.pl/konkurs3obszary

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...