Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ18 4D TRAJECTORY MANAGEMENT

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.18-04 – Management and sharing of data used in trajectory (AIM, METEO), PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Katalog danych AIM oraz MET na potrzeby doskonalenia predykcji trajektorii, którego celem jest opracowanie skatalogowanej informacji pomocnych w doskonaleniu trajektorii, poprzez transmisję wymaganych informacji AIM i MET. W ramach projektu PAŻP będzie koordynować działania w zakresie poprawy jakości, spójności i wymiany danych MET i danych AIM między dostawcami i odbiorcami, w szczególności określenie wymagań dotyczących danych, ale także w zakresie spójności i treści zawartość danych wymienianych zgodnie z potrzebami poszczególnych Rozwiązań SESAR 2020, w realizacji których uczestniczy PAŻP.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 734161.

Szukaj...