Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

SESAR Demo Day w Madrycie

W Madrycie odbył się SESAR Demo Day, podczas którego PAŻP i DFS wraz z partnerem technologicznym, firmą Indra, zaprezentowały swoje wyniki przeprowadzonych wcześniej walidacji projektów SESAR2020 Wave 2 i 3. Wydarzenie zostało zorganizowane 1 marca br. w Kudos Innovation Campus w Madrycie.

Podczas Demo Day omówione zostało 8 ćwiczeń zrealizowanych w ramach poniższych projektów SESAR2020:

  • PJ.18-W2 4D Skyways;
  • PJ.38-W3 ADSENSIO;
  • PJ10-W2 PROSA;
  • PJ32-W3 Virtual Centre.

Wszystkie zagadnienia realizowane w projektach związane są z rozwojem funkcjonalności i narzędzi systemu ATM iTEC SKYNEX, rozwijanego przez m.in. PAŻP, DFS i INDRA. Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas wydarzenia były kwestie związane z możliwością zastosowania operacyjnego opracowywanych rozwiązań i nowych technologii w zakresie m.in. usprawnień przewidywania trajektorii, wirtualizacji oraz delegacji przestrzeni.Wnioski i przemyślenia z przeprowadzonych walidacji zaprezentowane podczas wydarzenia zainicjowały dyskusję na forum przedstawicieli ANSP, SJU i pozostałych interesariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia dostępnymi tutaj: pansa.pl/sesardemoday.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...