Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie kierownictwa PAŻP ze Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych

Ogólnounijne cele skuteczności działania, proces planistyczny na RP4, plany rozwoju służb ATM/CNS na lotniskach regionalnych, a także fotowoltaika w strefach operacyjnych lotnisk – to tematy wczorajszego spotkania kierownictwa PAŻP ze Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych w siedzibie Agencji.

Najbliższe lata będą czasem zmian w zakresie rozwoju służb ATM/CNS na lotniskach regionalnych. PAŻP przedstawiła ZRPL planowane inwestycje na najbliższe lata. Kluczowymi motorami tych przemian będą m.in. modernizacja i budowa TWR, radarów radiolokacyjnych, budowa licznych ILS DME oraz DME, a także ośrodków radiowych i ATIS. W planach inwestycyjnych PAŻP znajduje się również rozwój technologii związanych z pracą kontrolerów ruchu lotniczego i wyposażanie ich stanowisk. Inwestycje te będą realizowane przy ścisłej współpracy z portami lotniczymi.

Systemy fotowoltaiczne są coraz powszechniej instalowane na lotniskach na całym świecie. Farmy słoneczne niejednokrotnie zajmują znaczne powierzchnie lotnisk. Podczas spotkania omówiono sytuację farm fotowoltaicznych w Polsce. Wszystkie planowane inwestycje w okolicach portów lotniczych muszą być zgłaszane na wczesnym etapie ich planowania do PAŻP.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także m.in. kwestie rosnących zakłóceń GNSS zarówno w zakresie jammingu jak i spoofingu, zagadnienia dotyczące stawek za nawigację terminalową Terminal Navigation Charges (TNC) oraz zasady wydzielania stref TNC dla portów lotniczych na terenie Polski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku Regionalnych Portów Lotniczych. PAŻP reprezentowali m.in. prezes Magdalena Jaworska-Maćkowiak i Marcin Wilkowski dyrektor Biura Operacyjnego.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...