Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie Kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego

Z inicjatywy Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w dniu 10 stycznia br. w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego Poznań odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, którego tematem były nowe obszary współpracy cywilno-wojskowej.

W świetle treści Ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie współdziałania z odpowiednimi służbami i wojskiem oraz w trosce o interoperacyjność cywilnych i wojskowych służb ruchu lotniczego, PAŻP przedstawiła propozycję wykorzystania posiadanej infrastruktury obiektowej do realizacji wspólnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej.

Z uwagi na potencjalny zakres nowej współpracy w tym obszarze, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje aktywne działania zmierzające do efektywniejszego współdziałania ze stroną wojskową.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...