Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie lotnictwa General Aviation w PAŻP

Planowane zmiany w zbiorze informacji lotniczych AIP (Aeronautical Information Publication), nowelizacje przepisów mających wpływ na lotnictwo ogólne oraz wykorzystanie struktur przestrzeni powietrznej i planowanie jej elementów na poziomie strategicznym, to tylko niektóre z tematów omówionych podczas Konferencji General Aviation, zorganizowanej przez Dział Informacji Powietrznej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk świata lotniczego, a także fascynaci awiacji i młodzież kształcąca się w szkołach lotniczych. Wykłady prowadzone przez ekspertów PAŻP uzupełniane były dyskusjami tematycznymi, które często kończyły się konkluzjami. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na trudności, z którymi mierzy się środowisko GA, szczególnie w świetle wprowadzanych zmian technologicznych, oraz sugerowali konkretne rozwiązania lub programy ułatwiające wdrażanie nowych rozwiązań. Organizatorzy natomiast przypominali o obowiązujących procedurach i konsekwencjach w przypadku niestosowania ich przez lotników. Przykładem jest chociażby znaczny wzrost liczby prowadzonych działań sprawdzających, w związku z niezamykaniem planów lotu. W 2022 roku do Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) wpłynęło 641 takich zgłoszeń – to wzrost o ponad 250 proc. w stosunku do roku 2020.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się temat bezzałogowych statków powietrznych i perspektywy nowelizacji przepisów Prawa Lotniczego w tym zakresie. Ponad rok temu liczba operacji BSP przewyższyła liczbę operacji lotnictwa ogólnego – na polskim niebie jest obecnie dwa razy więcej dronów niż  m.in. samolotów GA, prywatnych odrzutowców czy paralotni – co sprawia, że zasady korzystania z przestrzeni muszą być regularnie modyfikowane. Rynek bezzałogowców nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, intensywnie się rozwija, a Europa równolegle pracuje nad koncepcją U-space, która przewiduje znacznie szersze wykorzystanie BSP niż obecnie.

Konferencja, która odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, była też okazją do podsumowania minionego roku i przedstawienia planów na 2023 rok.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...