Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie PAŻP ze Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych

Branża lotnicza zaczyna powoli wychodzić na prostą po pandemii COVID-19. Podmioty lotnicze, od agencji żeglugi powietrznej, przez linie lotnicze, porty lotnicze oraz firmy działające wokół lotnictwa, notują w tym roku spore wzrosty, ale jednocześnie pojawiają się nowe problemy i wyzwania z tym związane. We wtorek (16 maja) przedstawiciele Związku Regionalnych Portów Lotniczych, na czele z nowym zarządem Związku: prezesem Radosławem Włoszkiem (Port Lotniczy Kraków) oraz wiceprezesami Adamem Hamryszczakiem (Port Lotniczy Rzeszów) i Andrzejem Hawrylukiem (Port Lotniczy Lublin) spotkali się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kierownictwem Agencji: prezes Anitą Oleksiak oraz wiceprezesami Maciejem Rodakiem i Wiktorem Pilarczykiem.

Chciałabym serdecznie powitać ZRPL wraz z nowym zarządem, na czele z nowo wybranym prezesem Radosławem Włoszkiem. Wracamy do naszych corocznych spotkań PAŻP-ZRPL jakie miały miejsce także w poprzednich latach. Zawsze nasza współpraca układała się bardzo dobrze i chcemy, aby ta relacja pomiędzy PAŻP a portami zawsze taka była. Jako Agencja chcemy być wiarygodnym partnerem – powiedziała Anita Oleksiak, prezes PAŻP.

W agendzie spotkania znalazły się cztery bloki tematyczne. W pierwszym bloku spotkania poruszono temat Strategii PAŻP 2023+ na tle relacji z Portami Lotniczymi, której głównym celem jest rozwój organizacyjny PAŻP, zapewnienie ciągłości działania służb, rozwój systemów zarządzania ruchem lotniczym, doskonalenie operacyjne oraz optymalizacja przestrzeni trasowej i terminalowej dla potrzeb użytkowników w FIR Warszawa, a także infrastruktury CNS i obiektowej. W tej części zaprezentowano także główne filary współpracy regionalnych portów lotniczych z PAŻP oraz prognozy ruchu lotniczego na lata 2024-2029 opublikowane przez EUROCONTROL, które wskazują na szybko odradzający się ruch lotniczy.

W drugiej części, która wywołała największe zainteresowanie i ożywioną dyskusję, zaprezentowano zagadnienia o znaczeniu fundamentalnym: rewizja planów skuteczności działania na lata 2025-2029 (RP4) oraz jej operacyjne, techniczne i finansowe konsekwencje.

Najwięcej pytań ze strony przedstawicieli ZRPL padło właśnie o zasady i terminy ustalania stawek za nawigację terminalową Terminal Navigation Charges (TNC) oraz same zasady wydzielania stref TNC dla poszczególnych lotnisk na terenie Polski. Przedstawiciele ZRPL dopytywali o ilości stref TNC w innych krajach oraz możliwości zmian w tym zakresie na terenie RP. Na te kwestie szczegółowych wyjaśnień udzielała Katarzyna Mętrak-Wacięga, kierownik Działu Analiz i Monitoringu PSD, która także zachęcała przedstawicieli ZRPL do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłych stref i stawek TNC.

Kolejnym ważnym tematem były szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego. Kierownictwo PAŻP wyjaśniło brak szkoleń w czasach pandemii, a także podkreśliło intensyfikację działań w zakresie szkolenia oraz pozyskania kursantów na kolejne szkolenia. Agencja przedstawiła statystyki z aktualną liczbą kontrolerów wieżowych (KRL TWR) oraz planowane przyrost w danych lotniskach.

Przedstawiciele regionalnych portów lotniczych zapoznali się również z informacją na temat wdrożenia Performance Based Navigation (PBN) i sieci Minimum Operations Network (MON). Krzysztof Ziemlicki, kierownik Ośrodka Wsparcia i Rozwoju CNS oraz wiceprzewodniczący zespołu ds. PBN wskazywał, że podstawowym sensorem nawigacyjnym dla wszystkich faz lotu statku powietrznego będzie GNSS z wyjątkiem IAP (Instrumental Approach) CAT II/III, a sieć naziemnych pomocy radionawigacyjnych pełnić będzie rolę contingency/reversion na wypadek utraty sygnału GNSS. Warto także dodać, że implementacja PBN stwarza również potrzeby PAŻP względem lotnisk. Od portów funkcjonujących w systemie ILS CAT I wymaga się deklaracji dostosowania infrastruktury lotniskowej i wdrożenia operacji CAT II przed 6 czerwca 2030 r. Brak takiej deklaracji, a następnie realizacji dostosowania infrastruktury lotniskowej do wymagań kategorii ILS CAT II/III, skutkować może wycofaniem ILS/DME (CAT I) wraz zakończeniem planowanego okresu eksploatacji technicznej.

PAŻP pozostaje w stałym i bieżącym kontakcie z zarządzającymi lotniskami oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej, którego celem jest koordynacja wspólnych działań (również inwestycyjnych) oraz prowadzenie akcji informacyjnej.

W ostatniej części spotkania zaprezentowano produkt, który może być przedmiotem zainteresowania regionalnych portów lotniczych. Jest nim System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji (SAMPLE).

Przeszkody lotnicze stwarzają poważne i oczywiste zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji lotniczych, zwłaszcza w pobliżu lotnisk i muszą być bardzo dokładnie monitorowane. Zarządzający lotniskami, ULC i PAŻP muszą spełniać liczne przepisy dotyczące zarządzania przeszkodami lotniczymi (np. załączniki 14 i 15 ICAO). System SAMPLE to innowacyjne podejście do wykrywania i zarządzania informacją o przeszkodach lotniczych. Sama idea takiego systemu, wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji jak również metod i sposobów detekcji przeszkód lotniczych jest czymś nowym i nie spotykanym w dotychczasowych narzędziach informatycznych – powiedział Tomasz Kłosowicz, kierownik Dział Rozwoju Biznesu PAŻP.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...