Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Spotkanie Rady Sterującej A6 w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Nowa edycja ATM Master Planu, przyszłość programu SESAR, a także relacje z Network Managerem EUROCONTROL – to tematy dzisiejszego spotkania sojuszu A6 Alliance pod przewodnictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W siedzibie Agencji spotkali się reprezentanci największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej (ANSP). PAŻP reprezentowali m.in. Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes PAŻP oraz Maciej Rodak, zastępca prezesa PAŻP ds. żeglugi powietrznej.

Rada Sterująca Sojuszu A6 (ang. A6 Alliance Steering Board) przeanalizowała w siedzibie PAŻP nową edycję ATM Master Planu, którego celem jest uczynienie europejskiego nieba najbardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska. Wyraziła swoje poparcie dla przyszłości programu SESAR (ang. Single European Sky ATM Research) będącego technologicznym filarem inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, angażującym wszystkie kluczowe podmioty ATM. Członkowie sojuszu omówili także relacje z Network Managerem EUROCONTROL w kontekście zapewnienia wydajności sieci lotniczej dla rozpoczynającego się sezonu letniego.

W spotkaniu wzięli udział także specjalni goście – przedstawiciele Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w EUROCONTROL, SESAR Deployment Managera (SDM) oraz SESAR 3 Joint Undertaking (S3JU), którzy przedstawili swoje spostrzeżenia na temat kwestii strategicznych, w tym współpracy cywilno-wojskowej.

Sojusz A6 Alliance

Do aliansu A6 należą największe w Europie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ANSP), odpowiedzialne za bezpieczne zarządzanie ponad 80 proc. ruchu lotniczego w Europie. Sojusz A6 Alliance został utworzony w czerwcu 2011 r. w celu koordynowania badań, rozwoju i inwestycji instytucji w ramach programu SESAR (Single European Sky ATM Research). Koncentruje się na kluczowych obszarach strategicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania członków, wpływając na regulacje prawne dotyczące transportu i lotnictwa w celu wspierania rozwoju branży ATM. Więcej informacji o A6 dostępnych na stronie a6alliance.net

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...