Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
PansaUTM Poznań

System PansaUTM oddany do użytku operacyjnego na kolejnych lotniskach

W poniedziałek (6 kwietnia br.) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła do użytku operacyjnego system PansaUTM w kolejnych organach służb ruchu lotniczego – w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) w Gdańsku, Lublinie i Szczecinie oraz w sektorze Gdańsk Służby Informacji Powietrznej (FIS). Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia analitycznego operatorów BSP pod kątem możliwości realizacji operacji zgodnej z przepisami i dostępnością przestrzeni od samego początku tj. 02.03.2020r. obejmuje całą Polskę.

Z kolei moduły obsługujące funkcje wydawania przez Agencję przedtaktycznych cyfrowych warunków i zgód na loty BSP w strefach kontrolowanych lotnisk oraz taktyczną koordynację lotów pomiędzy operatorami BSP a naszymi kontrolerami są obecnie udostępnione dla sześciu stref kontrolowanych lotnisk: w Poznaniu, Bydgoszczy, Modlinie, Gdańsku, Lublinie i Szczecinie (CTR EPBY, CTR EPPO, CTR EPMO, CTR EPGD, CTR EPLB, CTR EPSC).

Operatorzy BSP mogą ponadto zgłaszać loty informatorom Służby Informacji Powietrznej – FIS Gdańsk. W przypadku lotów BVLOS w przestrzeni niekontrolowanej sektora FIS Gdańsk system PansaUTM służy także do wydawania przez PAŻP przedtaktycznych cyfrowych warunków i zgód na loty BSP.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Wdrożenie operacyjne PansaUTM oznacza wprowadzenie nowego sposobu koordynacji tych lotów BSP, które wymagają otrzymania zgody PAŻP. W ww. przestrzeniach przestaje obowiązywać dotychczasowa forma zgłaszania planowanego lotu poprzez złożenie formularza na adres drony@pansa.pl oraz „uproszczona procedura wykonywania lotów w CTR Bydgoszcz / CTR Poznań / CTR Gdańsk / CTR Lublin”. Zgłoszenia tego typu nie będą realizowane przez PAŻP.

Uzyskiwanie zgody na lot w CTR EPBY, CTR EPPO, CTR EPMO, CTR EPGD, CTR EPLB, CTR EPSC:

 1. Stwórz swój profil w module dFPL (drone flight Plan) systemu PansaUTM na pansa.pl . Pamiętaj o uzupełnieniu profilu o numer telefonu aktywnego podczas wykonywania lotów, dane wszystkich posiadanych BSP oraz uprawnień* .
 2. Zaplanuj misję i wyślij plan lotu do akceptacji PAŻP**.
 3. Po akceptacji misji otrzymasz określone przez PAŻP warunki dla Twojego lotu, swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan.
 4. Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar i zrób CHECK-IN.
 5. Obserwuj aplikację DroneRadar i oczekuj informacji zwrotnej od kontrolera TWR zezwalającej na rozpoczęcie lotu zgodnie z parametrami misji.
 6. PAMIĘTAJ – Kontroler TWR może nie wydać zgody na Twój lot, zmienić jego parametry przed wydaniem zgody lub nakazać jego natychmiastowego zakończenia – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane przez TWR komunikaty za pomocą aplikacji DroneRadar oraz bezwzględnie STOSUJ się do poleceń Kontrolera TWR przesyłanych poprzez aplikację
 7. W przypadku odrzucenia prośby o lot, spróbuj ponownie wykonać „CHECK-IN” za jakiś czas (np. 10 minut)
 8. Pilnuj zgłoszonego lub zmodyfikowanego przez Kontrolera TWR czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
 9. Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ „CHECK-IN” w aplikacji DroneRadar i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
 10. Kontroler zawsze może zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany
 11. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgłaszanie lotów w przestrzeni niekontrolowanej (sektor FIS Gdańsk)

 1. Loty BSP VLOS:
  • Rejestracja w module dFPL (drone flight Plan) systemu PansaUTM na pansa.pl nie jest obowiązkowa, chociaż złożenie misji i otrzymanie z PAŻP warunków lotu pomoże Ci zorientować się w ewentualnych ograniczeniach w przestrzeni powietrznej; otrzymasz też informację, czyja zgoda na wykonanie lotu może być konieczna
  • Jeśli zaplanowałeś misję i otrzymałeś jej akceptację to wybierz ją w aplikacji DroneRadar. Jeśli nie, a sygnalizator na górze okna aplikacji pokazuje zielone pole – po prostu zrób CHECK-IN w aplikacji DroneRadar.
  • Obserwuj aplikację DroneRadar i oczekuj informacji zwrotnej od informatora FIS o zauważeniu Twojego check-inu. Możesz startować nawet jeśli nie uzyskasz takiej informacji.
  • PAMIĘTAJ – informator FIS może nakazać natychmiastowe zakończenie lotu – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane przez FIS komunikaty za pomocą aplikacji DroneRadar oraz bezwzględnie STOSUJ się do poleceń informatora FIS przesyłanych poprzez aplikację
  • Pilnuj zgłoszonego czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
  • Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ „CHECK-IN” w aplikacji DroneRadar i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
  • Informator zawsze może zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany
  • PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Loty BSP BVLOS – dotyczy podmiotów posiadających stosowne dopuszczenie do lotów ULC
  • Stwórz swój profil w module dFPL (drone flight Plan) systemu PansaUTM na utm.pansa.pl . Pamiętaj o uzupełnieniu profilu o numer telefonu aktywnego podczas wykonywania lotów, dane wszystkich posiadanych BSP oraz uprawnień* .
  • Zaplanuj misję i wyślij plan lotu do akceptacji PAŻP**.
  • Po akceptacji misji otrzymasz określone przez PAŻP warunki dla Twojego lotu, swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan.
  • Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar i zrób CHECK-IN.
  • Obserwuj aplikację DroneRadar i oczekuj informacji zwrotnej od informatora FIS o zauważeniu Twojego check-inu. Możesz startować nawet jeśli nie uzyskasz takiej informacji.
  • PAMIĘTAJ – informator FIS może zalecić natychmiastowe zakończenie lotu – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane przez FIS komunikaty za pomocą aplikacji DroneRadar oraz bezwzględnie STOSUJ się do poleceń informatora FIS przesyłanych poprzez aplikację
  • Pilnuj zgłoszonego czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
  • Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ „CHECK-IN” w aplikacji DroneRadar i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
  • Informator zawsze może zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany
  • PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Jeśli uzupełniasz swój profil o zdjęcia swojego drona lub skan świadectwa kwalifikacji i korzystasz z funkcji „WERYFIKUJ W CAA” to podlega to testowej weryfikacji informacji na potrzeby Twojego profilu w PansaUTM. Dokonanie powyższych czynności i uzyskanie weryfikacji zwrotnej nie jest tożsame z procesem rejestracji operatorów dronów planowanym do wprowadzenia w lipcu 2020 r.

** składając misję pamiętaj aby zaznaczyć poprawny cel lotów oraz wybrać BSP którym będą wykonywane loty. W przypadku misji BVLOS konieczne jest podanie współrzędnych wielokąta lub środka okręgu i promienia rejonu misji.

System działa operacyjnie i informacje, które wysyłasz są wyświetlane na wskaźnikach kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów FIS. Korzystaj z systemu zgodnie z przeznaczeniem i stosuj się do przepisów i zasad wykonywania lotów.

Przed wykorzystaniem systemu PansaUTM zapoznaj się z podręcznikami użytkownika.

Podręcznik użytkownika aplikacji dFPL – https://www.pansa.pl/inc/uploads/2020/03/podrecznik_dFPL.pdf

Podręcznik użytkownika dPilot (aplikacja mobilna) – https://www.pansa.pl/inc/uploads/2020/03/podrecznik_dPilot.pdf

W najbliższym czasie system PansaUTM będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych strefach kontrolowanych lotnisk i sektorach FIS, zastępując manualną koordynacje lotów BSP rozwiązaniami cyfrowymi. Wszelkie uwagi lub zapytania należy zgłaszać na utm@pansa.pl lub od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00: pod numerami:

Tel.: (+ 48 22) 574-57-41 – obecnie w związku z ograniczeniami nr niedostępny
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15 – obecnie w związku z ograniczeniami nr niedostępny
Tel.: (+ 48 22) 574-75-53 lub 609 069 085

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...