Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

System Wspólnego Podejmowania Decyzji – poprawi punktualność, ograniczy hałas i zużycie paliwaWszystkie podmioty zaangażowane w pracę lotniska (P.P. „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PLL LOT, Warsaw Airport Services oraz LOT Ground Services) podpisały umowę wprowadzającą na warszawskim lotnisku System Wspólnego Podejmowania Decyzji (CDM – Collaborative Decission Making)Fundamentem systemu CDM jest jednolita platforma podziału oraz przepływu, pomiędzy poszczególnymi partnerami, pełnej informacji na temat obsługi samolotów w rejonie lotniska (lądowanie, obsługa naziemna, start).„CDM pozwoli na bardziej efektywne wykorzystaniu zasobów lotniskowych” – powiedział Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek. – Bezpośrednim wynikiem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększone wzajemne zaufanie partnerów działających w CDM.

Dokładniejsza i pełniejsza informacja o sytuacji panującej na lotnisku, pozwoli wszystkim uczestnikom procesu szybsze przewidywanie kolejności zdarzeń i pełne monitorowanie wszystkich operacji w obszarze lotniska.”Podstawą działania CDM jest ścisła współpraca wszystkich partnerów oraz przepływ niezbędnych informacji w całym procesie związanym z korzystaniem samolotu z lotniska – lądowanie, obsługa naziemna, odlot. CDM zakłada poprawę punktualności wykonania wszystkich tych operacji.Efektem działania CDM jest m.in. zmniejszenie zagęszczenia samolotów na płycie lotniska i drogach kołowania przez co ruch samolotów odbywa się sprawniej. Powoduje to znaczne zmniejszenie ryzyka zakłócenia punktualności rejsów.CDM pozytywnie wpłynie również na ograniczenie kosztów ruchu naziemnego na lotnisku, a także na optymalne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i efektywniejsze wykorzystanie zasobów firm Handling’owychCDM oznacza współpracę partnerów przy takich elementach obsługi operacji lotniczych jak:

– wyznaczenie optymalnych i dokładnych czasów kołowania samolotów,

– uaktualnianie planów lotów (przez wymianę odpowiednich depesz zawierających oczekiwany czas wylądowania, wykołowania, wyjścia z bloków i startu),

– obsługa przed startem (wspólne planowanie wyprowadzania samolotów ze stanowisk postojowych skracające czas oczekiwania bezpośrednio przed drogą startową, umożliwiające sprawniejsze wykonywanie startów).Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...