Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

The Support to Warsaw Airport.

Celem spotkania było przekazanie informacji o możliwości redukcji opóźnień w ruchu lotniczym, generowanym przez Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod postępowania, procedur i narzędzi. Eksperci z Eurocontrol, Gregory De Clercq oraz Dave Hogg przedstawili w zarysie sposób funkcjonowania programów CDM (Collaborative Decision Making ) i DMEAN (Dynamic Management of European Airspace Network).Ton Van Der Heldt, reprezentujący IATA, przedstawił opinię w sprawie oczekiwań harmonijnego funkcjonowania portów lotniczych w Europie, w tym portu w Warszawie.Drugim celem spotkania było zainicjowanie nowoczesnego współdziałania i wymiany informacji wśród lokalnych partnerów w porcie lotniczym w Warszawie. Wyraźny wzrost ilości operacji lotniczych w Warszawie w latach 2006-2007 oraz prognozowane ich zwiększenie do roku 2012, stawia przed stronami zadanie minimalizacji generowanych opóźnień w ruchu lotniczym na warszawskim lotnisku.Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie został objęty przez Eurocontrol, programem wspierania i konsultacji o nazwie „Gap Analysis”, który zostanie przeprowadzony nieodpłatnie w przyszłym roku. W tym celu podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia w warszawskim porcie lotniczym projektu CDM. W wyniku dyskusji ustalono, że patronat instytucjonalny nad zadaniem obejmie Urząd Lotnictwa Cywilnego. Spotkało się to z pełną akceptacją m.in. Gregory De Clercq z Eurocontrol, który oznajmił, że posiada stosowne uprawnienia swoich przełożonych do przyjęcia zgłoszonej formuły realizacyjnej. Zaplanowano jednocześnie, że Eurocontrol przygotuje „Draft Programme” i podczas następnego spotkania Steering Group w październiku br. podejmie dalsze decyzje organizacyjne i realizacyjne.Pan Witold Kamocki, Zastępca Prezesa PAŻP zgłosił gotowość ANSP do współdziałania w programie CDM na znanych w Europie zasadach. Podobną deklarację w imieniu PLL „LOT” złożył Jacek Galinowski – Dyrektor Biura Centrum Operacyjnego, jednocześnie wyrażając zadowolenie z zainicjowania programu CDM na warszawskim lotnisku.Spotkanie należy uznać za wielki sukces. Warto zaznaczyć, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pomimo, iż jest bardzo młodą organizacją zdobyła już uznanie ekspertów Eurocontrol i IATA.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...