Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Tylko dwa certyfikaty w PansaUTM

Pragniemy poinformować, że podczas cyklicznych prac serwisowych PansaUTM ma miejsce porządkowanie zasobów na kontach użytkowników systemu. Usuwane są zbędne, stare i nieobowiązujące certyfikaty. Na koncie profilu pilota pozostawione zostają jedynie dwa certyfikaty UAS_PILOT_ID oraz UAS_OPERATOR_ID, które są wystarczające do składania planów misji BSP.

W tabeli przypominamy, jakie certyfikaty powinny znaleźć się w systemie PansaUTM i w jaki sposób należy je uzupełnić. Prosimy o nieskładanie certyfikatów innych niż dwa wyżej wymienione!

 

Nazwa w PansaUTM Nazwa zasobu w PansaUTM Co należy podać / dodać do zasobów
Dane Operatora BSP UAS_OPERATOR_ID
 • W polu ID certyfikatu: należy wpisać nr operatora
 • Jako załącznik: zrzut ekranu z profilu operatora na stronie ULC z widocznym numerem operatora, dla którego zostało wydane potwierdzenie oraz informacją (jeśli posiada je operator) o zweryfikowanych oświadczeniach.
 • W polu Ważny do: należy wpisać datę ważności potwierdzenia rejestracji operatora
 • Dane osobowe na zrzucie certyfikatu powinny być zgodne z danymi właściciela konta w systemie PansaUTM
Dane Pilota UAS_PILOT_ID
 • W polu ID certyfikatu: należy wpisać podać nr pilota
 • Jako załącznik: zrzut ekranu z profilu pilota na stronie ULC z widocznym numerem pilota oraz informacją o posiadanych kompetencjach (podświetlone pola)
 • W polu Ważny do: należy wpisać datę ważności profilu pilota
 • Dane osobowe na zrzucie certyfikatu powinny być zgodne z danymi właściciela konta w systemie PansaUTM
Dane BSP
 • poprawny i pełny nr seryjny
 • zdjęcie numeru seryjnego umieszczonego na BSP
 • w przypadku własnych konstrukcji: numer kontrolera lotu i/lub aparatury sterującej wraz ze zdjęciami. W przypadku braku numeru proszę zamieścić zdjęcie BSP z  widocznym nr operatora i zdjęcie aparatury.

Podczas wprowadzanie danych proszę pamiętać o wprowadzaniu poprawnych ID certyfikatów, zgodnych z rzeczywistością dat ważności i załączeniu zrzutów ekranowych, które jednoznacznie pokazują, że to są uprawnienia należące do danego pilota (imię i nazwisko) i operatora (imię i nazwisko). Dane osobowe na zrzucie certyfikatu powinny być zgodne z danymi właściciela konta w systemie PansaUTM

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...