Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

ULC zaktualizował prognozę ruchu lotniczego

Zdaniem ULC ruch pasażerski do roku 2030 będzie rósł średnio w tempie 6,5% rocznie. W ciągu najbliższych kilku lat wciąż najbardziej dynamicznie rozwijać się będą porty regionalne. średni wzrost przewozów we wszystkich portach regionalnych w 2008 roku wyniesie około 25%, co spowoduje, że udział portu centralnego spadnie do około 45% z 48,43% w roku 2007. ULC szacuje, że w roku 2014 udział ten jeszcze bardziej się zmniejszy i wyniesie około 39%.ULC prognozuje, że liczba operacji handlowych w roku 2008 wzrośnie o około 8%. Przewoźnicy operujący do/z polskich portów lotniczych wykonają ich łącznie pond 297 tys. średnia dynamika wzrostu do roku 2030 wyniesie 3,2%. W roku 2008 większość operacji będzie wykonywana jeszcze z/do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie (około 51%). Podobnie jednak jak w przypadku liczby obsługiwanych pasażerów, udział ten będzie stopniowo malał i w roku 2014 wyniesie ok. 47%.Zdaniem ULC, do najszybciej rozwijających się portów lotniczych w najbliższych latach zaliczać się będą lotniska w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku oraz Poznaniu.Prognoza ULC została wykonana na podstawie danych uzyskanych od zarządzających lotniskami, natomiast prognoza dotycząca liczby operacji na postawie danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Jest to prognoza popytu, objęto nią cały okres planowania budżetowego Wspólnoty Europejskiej, w ramach którego zarezerwowano znaczące środki na rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce. W przypadku niepodjęcia przez zarządzających koniecznych inwestycji zmierzających do zwiększenia przepustowości lotnisk lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. epidemie, zamachy terrorystyczne) dane w niej zawarte mogą ulec obniżeniu.źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...