Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Urządzenie ILS 33 na stołecznym lotnisku jest sprawne.

Informacje jakoby stan techniczny ILS zagrażał bezpieczeństwu ruchu lotniczego są nieprawdziwe.


Urządzenia było i jest w ciągłej sprawności technicznej.


Ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej odbywa się bezpiecznie, w sposób niczym nie zagrożony.


Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy PAŻP

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...