Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Największą uwagę poświęcono organizacyjnym oraz biznesowym aspektom prawnym, dotyczącym tworzenia nowych lotnisk planowanych lub powstających w sąsiedztwie już istniejących portów lotniczych.Prezes PAŻP przedstawił informację o ruchu lotniczym w FIR Warszawa oraz główne kierunki działań PAŻP zmierzające do zapewnienia systemów nawigacji w przestrzeni powietrznej powstających węzłów lotnisk. Ponadto zasygnalizowane zostały zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji w infrastrukturę ruchu lotniczego oraz podstawowe zagadnienia jakie zarządzający lotniskiem powinien uwzględnić przy planowaniu i budowie lotniska oraz przygotowywaniu dokumentacji nowozakładanego lotniska – w odniesieniu do zagadnień ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej.Szczegóły przedstawionych prezentacji opublikuje organizator na swojej stronie internetowej.Udział Pana Krzysztofa Banaszka w VIII Międzynarodowym Forum Gospodarczym zakończył się wywiadem dla kanału TVN CNBC Biznes, w którym poruszano tematykę rozwoju ruchu lotniczego oraz powstawania nowych lotnisk w Polsce, aspekty finansowe związane z zapewnianiem służb CNS/ATM w polskiej przestrzeni powietrznej (zgodnie z rozporządzeniem UE 1794/2006) oraz liczba regionalnych lotnisk – która do czasu EURO 2012 powinna podwoić się i osiągnąć poziom ok. 18 (zakładając że lotniska Warszawa, Katowice i Gdańsk już obecnie można uznać za ponadregionalne i w tą stronę będą się dalej rozwijały).Więcej informacji na stronach internetowych ULC.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...