Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wizyta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w PAŻP

W dniu 15 czerwca 2020 roku w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) miała miejsce wizyta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Rajmunda Andrzejczaka.
W spotkaniu uczestniczył również Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) Generał Broni Tomasz Piotrowski oraz Dowódca Centrum Operacji Powietrznych (COP) Generał Brygady Ireneusz Starzyński.

Ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w spotkaniu udział wzięli: p.o. Prezesa Janusz Janiszewski, zastępca Prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych Ewa Suchora-Natkaniec, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Piotr Maziarz oraz Dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Klaudiusz Kott.

Celem strategicznym Agencji jest zdynamizowanie rozwoju w obszarze technologicznym (nowy system zarządzania przestrzenią powietrzną iTec, rozwój rynku dronowego i BIG DATA Center/NaviHub), dlatego zebrani rozmawiali o wyzwaniach jakie stoją przed nami w ramach współpracy pomiędzy PAŻP i siłami zbrojnymi RP.

Poruszone zostały tematy dotyczące reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej uwzględniającej planowane potrzeby PAZP i użytkowników przestrzeni oraz ich potencjalny wpływ na stronę wojskową, jak również kwestie innowacyjności rozwiązań funkcjonujących na rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych m.in. cyfryzacji, automatyzacji oraz naziemnej infrastruktury. W trakcie spotkania dyskutowano również nad kwestią doskonalenia kompleksowego zarządzania przestrzenią powietrzną, w tym wymiany danych operacyjnych pomiędzy służbami PAŻP i DO RSZ, jak i zadań, które należy podjąć w przyszłości w celu dalszego doskonalenia funkcjonowania służb obu instytucji. Potwierdzono zarazem, że działania PAŻP i DO RSZ mają jeden wspólny cel: zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom polskiej przestrzeni powietrznej. Omówiono także współpracę w ramach ARCC (Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego), który jest organem odpowiedzialnym za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Prezes PAŻP Janusz Janiszewski skomplementował dotychczasową bliską współpracę służb dyżurnych PAŻP i DO RSZ oraz podkreślił wagę doskonalenia wspólnych działań w przyszłości. Podczas spotkania dowódcy mieli okazję z bliska zapoznać się z działaniami operacyjnymi personelu ośrodka ARCC, służb kontroli ruchu lotniczego, służby informacji powietrznej oraz służb planowania przepływu ruchu lotniczego i zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce.

Warto także dodać, że ośrodek ARCC działa od ponad dwóch lat w głównej siedzibie Agencji. Jest wspólnym przedsięwzięciem współpracujących ze sobą instytucji, w którym dyżury operacyjne pełnione są zarówno przez profesjonalny personel PAŻP, jak i doświadczonych oficerów i pracowników cywilnych Dowództwa Operacyjnego.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...