Serwisy PANSA:

Wprowadzenie stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) i stref obowiązkowego używania transpondera (TMZ) oraz obszarów obowiązkowego składania FPL

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) i stref obowiązkowego używania transpondera (TMZ) oraz obszarów obowiązkowego składania FPL dla przestrzeni powietrznej tożsamej z CTR i TMA poza czasem zapewniania służby ATC. Planowana publikacja przedmiotowych stref zaplanowana jest na 23 marca br.

W związku z potrzebą podniesienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przypadku braku możliwości zapewniania służb kontroli ruchu lotniczego (ATC) w organach ATC w przestrzeniach ich odpowiedzialności opisanych w AIP Polska, planowana jest publikacja stref RMZ/TMZ oraz obszarów obowiązkowego składania FPL w granicach tożsamych z CTR EPWA, CTR EPMO, CTR EPPO, CTR EPWR, CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań do FL95. Z wyłączeniem CTR EPMO, służba ATC w wyżej wymienionych przestrzeniach jest w założeniu dostępna w trybie H24. Mimo to należy rozważyć przypadek, w którym w sytuacji szczególnej i krótkotrwałej (np. związanej z awarią techniczną, tymczasową niedyspozycją personelu) ustaje możliwość zapewniania służby ATC. Sytuację taką przewiduje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni, w którym zapisano, że zawieszenie służby ATC w CTR lub TMA skutkuje dezaktywacją tychże, a przestrzeń powietrzna stanie się przestrzenią klasy G. W wyniku oceny bezpieczeństwa stwierdzono, że konieczne jest podjęcie przez PAŻP kroków mających na celu utrzymanie świadomości sytuacyjnej personelu ATC w momencie ponownego przywrócenia służby.

Planowane jest wprowadzenie następujących stref/rejonów:

A) Stref RMZ w granicach tożsamych z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej, w których poza czasem dostępności TWR/APP funkcjonować będzie częstotliwość właściwego terytorialnie organu FIS:

    • CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, CTR EPMO, CTR EPWA, CTR EPWR, CTR EPPO
    • TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań North do FL95 i TMA Poznań South do FL95.

Nie zmieniają się ogólne zasady wykonywania lotów w strefach RMZ opisane w AIP ENR 2.1.3., w tym wyłączenia obowiązujące w aktywnych TRA/TSA/MRT.

B) Stref TMZ w przestrzeniach tożsamych z:

  • CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, CTR EPMO, CTR EPWA, CTR EPWR, CTR EPPO
  • TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań North do FL95 i TMA Poznań South do FL95.

Opis zasad wykonywania lotów będzie obejmował m.in. informację o możliwości uzyskania jednorazowego odstępstwa od wymagań (analogicznie jak obecnie jest to określone w AIP ENR 1.6: „Jeżeli właściwy organ służb ATS nie wskaże inaczej, w trakcie wykonywania lotów w następujących przestrzeniach wymagane jest wyposażenie załogowego statku powietrznego w transponder pracujący w modzie A i C.”) oraz informację o wyłączeniu TMZ w obrębie aktywnych TSA, TRA, MRT, ATZ oraz tych AREA, dla których obowiązek zostanie wyłączony publikacją w zintegrowanym pakiecie informacji lotniczej, po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie służbą ATS.

C) Rejonów obowiązkowego składania planu lotu (FPL) – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012, punkt SERA.4001 b) 3), właściwy organ jest uprawniony do wyznaczania obszarów, w których należy przedłożyć plan lotu (FPL). Mając na uwadze powyższe, planowane jest wprowadzenie stref obowiązkowego składania planu lotu w przestrzeniach tożsamych z TMZ opisanymi wyżej, tj.

  • CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, CTR EPMO, CTR EPWA, CTR EPWR, CTR EPPO
  • TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań North do FL95 i TMA Poznań South do FL95.

W chwili obecnej nie są wyznaczone strefy tego typu w FIR EPWW. Opis zasad wykonywania lotów będzie obejmować m.in. informację o wyłączeniu obowiązku składania FPL w obrębie aktywnych TSA, TRA, MRT,ATZ oraz tych AREA, dla których obowiązek zostanie wyłączony publikacją w zintegrowanym pakiecie informacji lotniczej, po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie służbą ATS.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx