Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu w czwartek (21 kwietnia) stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV (Bezzałogowych Statków Powietrznych) dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW.

Wprowadzane strefy nie są przeznaczone do stałej ani codziennej aktywności w ciągu roku. Przewidziana jest aktywność stref wyłącznie w trakcie trwania lotów szkolnych i treningowych organizowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej. W poniższych przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w przedmiotowych strefach, tj. czasowe oddzielenie ruchu prowadzonego w ramach tych działań od innego ruchu oraz w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom przestrzeni powietrznej odpowiednich informacji na temat prowadzonych aktywności.

 

  • Wprowadzenie stref EP TRA 175, EP TRA 176, EP TRA 177:

 

Oznaczenie Granice poziome Granice pionowe

 ( ft AMSL)

Okres Aktywności Uwagi
EP TRA 175

 

koło o promieniu 5 km
i środku w punkcie 52°54’33″N 023°05’07″E
3500 ft

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska. Dostępność ograniczona, patrz: Uwaga 1./MIL
EP TRA 176

 

koło o promieniu 4 km
i środku w punkcie 52°54’14″N  023°18’15”
3500 ft

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska. Dostępność ograniczona, patrz: Uwaga 1./MIL
EP TRA 177 53°00’53″N    022°57’19″E

53°04’25″N    022°57’42″E

53°05’56″N    022°50’12″E

53°07’46″N    022°52’51″E

53°07’18″N    023°00’26″E

53°00’42″N    023°03’21″E

53°00’53″N    022°57’19″E

 

3500 ft

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.

Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska Dostępność ograniczona, patrz: Uwaga 1./MIL

 

 

UWAGI/REMARKS
1. Jednocześnie dostępna do aktywacji tylko jedna z powyższych stref.

 

  • Wprowadzenie strefy EP TRA 178:

 

Oznaczenie Granice poziome Granice pionowe

 ( ft AMSL)

Okres Aktywności Uwagi
EP TRA 178

 

koło o promieniu 3 km
i środku w punkcie 50°56’26”N 022°27’59”E
3500 ft

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska./MIL

 

  • Wprowadzenie strefy EP TRA 184 AB:

 

Oznaczenie Granice poziome Granice pionowe

 ( ft AMSL)

Okres Aktywności Uwagi
EP TRA 184 A 51°50’22″N       020°52’06″E

51°40’15″N       020°56’22″E

51°40’00″N       020°51’33″E

51°45’00″N       020°46’00″E

51°50’23″N       020°50’27″E

51°50’22″N       020°52’06″E

3200 ft

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska. /MIL
EP TRA 185 B 51°39’59”N      020°51’33”E

51°40’14”N      020°56’22”E

51°39’17”N      020°58’06”E

51°39’05”N      020°53’17”E

51°39’59”N      020°51’33”E

1500 ft

GND

Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska./MIL

 

  • Wprowadzenie strefy EP TRA 185:
Oznaczenie Granice poziome Granice pionowe

 ( ft AMSL)

Okres Aktywności Uwagi
EP TRA 185 koło o promieniu 6 NM
i środku w punkcie 52°59’15“N  020°36’00”E
FL95

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska./ JW. 5448 CIECHANÓW oraz projekt stratosferyczny „Cloudless”
  • Wprowadzenie strefy EP TRA 186:

 

Oznaczenie Granice poziome Granice pionowe

 ( ft AMSL)

Okres Aktywności Uwagi
EP TRA 186

 

53°13’01″N     017°37’29″E

53°20’21″N     017°52’04″E

53°20’17″N     018°11’43″E

53°16’08″N     018°01’29″E

53°11’44″N     017°50’44″E

53°13’01″N     017°37’29″E

3500 ft

GND

Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana.
Loty bezzałogowych statków powietrznych. Telefon do organizatora dostępny w AMC Polska. /MIL

Wizualizacja proponowanych zmian

Rys. 1 Strefy TRA – loty UAV WOT – FIR EPWW

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...