Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Spotkanie prowadził zastępca Prezesa Pan Maciej Rodak.

 

  1. Pracodawca przedstawiał wyjaśnienia do przygotowanej przez siebie w oparciu o propozycje Strony Społecznej symulacji kosztowej. Strony prowadziły dyskusję w zakresie poszczególnych pozycji.

 

  1. Strona Społeczna zawnioskowała, w oparciu o art. 28 ustawy o związkach zawodowych, o udostępnienie informacji finansowych i organizacyjnych dotyczących Osobowego Funduszu Płac, umożliwiających porównanie posiadanych przez siebie informacji z danymi Pracodawcy. Pracodawca wskazał na brak możliwości udostępnienia danych, z uwagi na niemożliwość anonimizacji danych osobowych w sposób użyteczny dla Strony Społecznej, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem RODO. Przedstawiciele Stron skonsultowali problem z IODO Agencji.

 

  1. W czasie rozmów przedstawiona została odpowiedź Performance Review Body (PRB), organu doradczego Komisji Europejskiej, na pytania Pracodawcy i Strony Społecznej, dotyczące interpretacji zasad rozliczenia kosztów działalności Pracodawcy oraz została ona w sposób szczegółowy omówiona. Ekspert PAŻP przedstawił wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi PRB. Odpowiedzi PRB podlegają dalszej analizie przez ekspertów strony społecznej.

 

  1. W dniu jutrzejszym kontynuowane będzie omawianie kwestii Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania.

 

  1. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 27.04.2022 r. (tj. środa) o godz. 12.00.

 

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

 

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...