Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL

W dniu 25 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

  1. Strony zgodziły się, że kwestie bezpieczeństwa to nie tylko 24, parafowane przez Strony, postulaty Strony Społecznej, ale równie ważne są kwestie właściwej organizacji pracy, kultury pracy, ochrony sygnalistów, w zakresie Regulaminu Pracy.
  2. Strony prowadzą także rozmowy w zakresie aneksu do Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy.
  3. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 26.04.2022 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00.

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...