Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

  1. Pracodawca przedstawił dwie propozycje porozumienia ze Stroną Społeczną. Dziś do późnych godzin wieczornych będą trwały wspólne prace nad zgłoszonymi propozycjami. Strony dążą do ustalenia w dniu 28.04.2022 r. ( czwartek) wspólnego stanowiska.
  2. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 28.04.2022 r. (tj. czwartek) o godz. 09.00.

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...