Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP i ZZKRL

W dniu 13 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, którego celem była kontynuacja rozmów dotyczących kwestii bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania uzgodniono wspólne stanowisko dotyczące aspektów bezpieczeństwa w PAŻP we wszystkich 24 punktach zgłoszonych przez ZZ KRL. ZZ KRL przedstawił obszary, wymagające dalszych rozmów, w tym w szczególności zmian w Regulaminie pracy, wynagrodzeń, w wybranych aktach zarządczych, sprawy socjalne, przywrócenie etosu pracy kontrolera ruchu lotniczego, wypracowanie treści Kodeksu Etyki w PAŻP oraz treści umowy o pracę. Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Kolejne spotkanie odbędzie się najpóźniej dnia 20.04.2022 r. (tj. środa) o godz. 9.30. Do tego momentu prowadzone będą spotkania robocze.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...